Ogłoszenia duszpasterskie – XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020

1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2.Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu.

3.Zapraszam na nabożeństwa różańcowe o godzinie 16.30. Msze Święte w tym tygodniu o godzinie 16.00 i 17.00

4.W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.

To także dziewiąty (ostatni) miesiąc Nowenny przed Jubileuszem 25 lecia Akcji Katolickiej w Naszej Archidiecezji i 15 lecie założenia Jej w naszej Parafii. Po Mszy Świętej o godzinie 9.15 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy do godziny 15.10. O tej godzinie ostatnia Nowenna i Msza Święta o godzinie 15.30. Zachęcam, nie tylko Członków Akcji Katolickiej, ale wszystkich Parafian do włączenia się w adorację i modlitwę w ciszy. Z racji Uroczystości Poświęcenia Kościoła Własnego, niech będzie to także dziękczynienie za nasze Świątynie. Polecajmy także w modlitwie błagalnej, uwolnienie nas od trwającej pandemii.

5.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6.Również w tym tygodniu, z soboty na niedzielę przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu i na nowy czas przychodzimy w przyszłą niedzielę 25 października do Kościoła.

7.Także w przyszłą niedzielę, jak co roku, po Mszy w Kościółku, około godziny 12.00 poświęcę wszystkie nowe nagrobki, pomniki, krzyże znajdujące się na naszym Cmentarzu.

8.Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pomyślmy w tych dniach o uporządkowaniu Cmentarza, grobów naszych bliskich. Na stoliku znajdują się karteczki wypominkowe, które po wypełnieniu składamy w zakrystii, gdzie dowiemy się w jakie dni będą w listopadzie modlitwy za zmarłych, których będziemy polecali w tym szczególnym nabożeństwie.

9.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę,na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 24, 26, 28, 32, 34 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 38, 40, 42 (Kościółek).


Ewangelia – na XXIX Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: “Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: “Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!” Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: “Czyj jest ten obraz i napis?” Odpowiedzieli: “Cezara”. Wówczas rzekł do nich: “Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangeliczna scena przedstawiająca przewrotność faryzeuszy ukazuje nam tę drugą stronę naszej natury. Zadając pytanie, z góry wiemy jaka padnie odpowiedź,  wiemy, że każda odpowiedź, twierdząca czy przecząca, będzie powodem do odwrotu, do ośmieszenia, do usprawiedliwienia własnego sumienia. Ale nie w przypadku opowieści ewangelicznej. Faryzeusze nie uznawali wyższości Boga nad Cezarem, gdyż według nich Cezar miał władzę absolutną. Odmowę płacenia podatków traktowali jako bunt przeciwko ustanowionej władzy. Jezus, mając naturę Bosko-ludzką, nie dał się wciągnąć w intrygę polityczną. Jego odpowiedź jest jasna: „Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”

Jakie zadanie stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia? Musimy usilniej pracować nad sobą, by zdobyć umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co światowe, a tym, co Boskie. Nie jest to łatwe, ale dopiero po zdobyciu tej umiejętności będziemy mogli mówić o wewnętrznej wolności, z której wypływa całkowite oddanie się Bogu i bycie niezależnym od tego, co materialne.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Stanisława Kielar –  zamieszkała ulica Zdrojowa


Spotkania grup duszpasterskich


Komunikaty


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Módlmy się aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Diecezjalna różańcowa:

Aby modlitwa różańcowa przemieniała nasze rodziny.