Ogłoszenia duszpasterskie – XXXI Niedziela Zwykła – Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2020

1.Dzisiejsza niedziela łączy się w Liturgii z Uroczystością Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć tym wszystkim, którzy są w niebie. Msze Święte w naszej Parafii o godzinie 7.30, 9.15 i o godzinie 11.00. Msza o godzinie 11.00 miała odbyć się w  Kaplicy cmentarnej, po której planowana była procesja do pięciu stacji. Ze względu na nowe obostrzenia Mszy Świętej w Kaplicy Cmentarnej i procesji nie będzie. Proszę się także dostosować do najnowszych wymogów.

2. W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

4. W poniedziałek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszej parafii będą sprawowane Msze Święte o godzinie 7.30, 8.00 i 16.50. Wcześniej wypominki o godzinie 16.30

5. Od jutra także rozpoczynamy wypominki, modlitwę za zmarłych z naszych rodzin, parafii, tych wszystkich, którzy żyli pośród nas i poprzedzili nas w drodze do nieba. Modlitwy te będą o godzinie 16.30. Po skończonych wypominkach Msza Święta około godziny 16.50.

6. Msze Święte w tygodniu w dni powszednie, w poniedziałek 7.30, 8.00 i 16.50, wtorek i środę o godzinie 16.00 i 16.50. W czwartek, piątek i sobotę o godzinie 16.50, po wypominkach.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– Spowiedź Święta na pierwszy piątek zawsze pół godziny przed Mszą Świętą, spowiedź dzieci w czwartek od godziny 15.45 do 16.30. Spowiedź w piątek dla starszych i pracujących od godziny 15.45 do 16.30.

Uwaga !!!!

Ze względu na bardzo dużą ilość chory na covid 19 i będących na kwarantannie, a także ze względu na bezpieczeństwo seniorów, aby ich potencjalnie nie narażać na zachorowanie, w tym miesiącu odwołuję odwiedziny chorych pierwszo piątkowych.

– różaniec pierwszo sobotni prowadzony przez Akcję Katolicką o godzinie 16.00.

– w przyszłą niedzielę 8 listopada, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

8. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, Uroczystości Wszystkich Świętych przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom , które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 74, 78, 84, 102, 114 (Kościół).


Ewangelia z Uroczystości Wszystkich Świętych

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Przebywanie z Bogiem okazałoby się fikcją, gdybyśmy w naszej euforii wybrania zapomnieli o przegranych w oczach świata. Przedziwny paradoks, ale to o nich Jezus mówi: błogosławieni, czyli godni wszelkiej pochwały i pomyślności. Należą do nich:

– ubodzy w duchu, czyli ci, którzy nie roszczą sobie pretensji do tego, aby wokół nich kręcił się cały świat i nie oskarżają Boga o swoje niepowodzenia. Tacy godni są królestwa niebieskiego – tak jak Mała Teresa, która pragnęła swoją ukrytą miłością wspomagać misję Kościoła;

– płaczący – nie mazgaje, ale ci, którzy zostali skrzywdzeni. Oni godni są pocieszenia i współczucia, tak jak żony mężów, którym pracodawcy zatrzymali zapłatę;

– cisi – to oni spełniają swoje najprostsze obowiązki bez szemrań i niemal niezauważalnie, na co dzień pomijani i traktowani, jako stały element wystroju wnętrz. Tacy godni są wiecznego dziedzictwa, tak jak Aniela Salawa i błogosławiony Ksiądz Jan Balicki;

– domagający się sprawiedliwości jak chleba. Oni nie zamykają oczu na ludzką krzywdę i potrafią stanąć w obronie. Tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko wołanie o sprawiedliwość względem ludzi pracy przypieczętował swoją męczeńską krwią. Tacy godni są, aby w imię sprawiedliwości otrzymać wieczną chwałę;

– miłosierni – to ci, którzy rozdają chleb i ciepłą zupę w przytuliskach oraz pochylają się nad łóżkami chorych i cierpiących, przywracając im nadzieję i utraconą godność, nic w zamian nie oczekując. Tak jak Janina Woynarowska, pielęgniarka z Chrzanowa;

– czystego serca – to ci, którzy wolni są od wszelkiej pożądliwości. Potrafią zachować siebie nieskalanymi i wolnymi od wszelkiej nieprawości. Niehołdujący modom związanym ze stylem życia i rozumienia ludzkiego ciała. Tak jak młodzież zrzeszona w Ruchu Czystych Serc, która za cel stawia sobie zachowanie czystości przedmałżeńskiej. Tacy są godni widzieć Boga, bo On przegląda się w sercach prawych i czystych;

– wprowadzający pokój – to ci, którzy wyrzekli się wszystkiego, by przyjść z pomocą tym, którzy utopili się w świecie zła. Jak ojciec Jan Beyzym i Matka Teresa z Kalkuty – niewolnicy trędowatych i nędzarzy. Swoją posługą napełniali ich serca pokojem, rozrywając otaczający ich mur obojętności. Tylko ci, którzy potrafią obdarzyć miłością, są dawcami pokoju i godni miana Synów Bożych, ponieważ Bóg jest miłością;

– cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości – to ci, którzy własnym życiem obronili innych. Tak jak Maksymilian Kolbe, który oddał życie za prawo do życia dla współwięźnia. Oni godni są nieba, bo w ich obronie wystąpi sam Bóg.

Oto osiem błogosławieństw, ale przecież Ewangelia wymienia jeszcze jedno – skierowane do nas. Jeśli zostaniemy wykluczeni poza nawias świata z powodu Chrystusa, to staniemy się godni błogosławieństwa, czyli wszelkiej pomyślności. Miejscem jej spełnienia jest niebo, czyli Eucharystia, ponieważ ona jest świadectwem, że Syn Boży przez krzyż został wyrzucony spośród ludzi.

Czyżby to znaczyło, że jesteśmy skazani na banicję? Nie, bo mamy powrócić do innych z mocą Eucharystii i na nowo zaświadczyć o Chrystusie.

Niebo nie jest moje, ale nasze. I dotąd nie jest nasze, dopóki nie zaprosimy wszystkich na Eucharystię. A na pewno nie zrobimy tego, gdy będziemy zabiegać o niebo naszych marzeń, a nie o Boga i drugiego człowieka.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Śp. Antoni Michał Wais, zamieszkały ul. Zdrojowa


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.