Ogłoszenia duszpasterskie – XXXII Niedziela Zwykła

1.Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

2. Pamiętajmy też, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym. W naszej Parafii mamy ogrom tych Mszy Świętych, ale zawsze możemy skorzystać z Eucharystii odprawianej poza naszą Parafią.

3. W naszej Wspólnocie zapraszam na modlitwę za zmarłych, w dni powszednie, o godzinie 16.30. Wtedy odprawiane są tzw. wypominki, polecamy zmarłych, których sami wypisaliśmy na kartkach, aby ich polecać miłosierdziu Bożemu.

4. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 16.00, następnie wypominki i bezpośrednio po nich (około godziny 16.50) Msza Święta. W środy i piątki modlitwa zaduszkowa połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Nowenną do Bożego Miłosierdzia.

5. W poniedziałek 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

6. W środę 11 listopada, przypada nasze Narodowe Święto Niepodległości – 102 rocznica odzyskania niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. 

7. Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Dom Księży Emerytów – Emaus, w Korczynie.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery  122, 124, 136, 138, 140, 144 (Kościół).


Ewangelia z Uroczystości Wszystkich Świętych

Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: “Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: “Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: “Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wartość człowieka mierzy się jego mądrością. Tą miarą mierzy się również wartość środowiska, społeczności, narodu. Mądrość jest cenniejsza od złota i to ona jest walutą decydującą o prestiżu ludzi i instytucji. Izrael dlatego posiada tak duże znaczenie w dziejach świata, że może poszczycić się ludźmi wyjątkowo mądrymi. Mądrością obdarzył wielu synów tego narodu Bóg. Podobnie Kościół na przestrzeni wieków zyskiwał wielki autorytet, mając w swoich szeregach ludzi mądrych. Mądrość była, jest i będzie w najwyższej cenie nie tylko u ludzi, ale i u Boga.

Chrystus w Ewangelii dzieli ludzi na dwie kategorie. Jedni posiadają mądrość i zależy im na jej pomnażaniu. Inni jej nie posiadają i nie zależy im na jej doskonaleniu. Jak długo żyją na ziemi, nie widać większej różnicy między nimi. Mądrość w pełni ujawnia się dopiero u kresu życia. Ona bowiem liczy się z wiecznością. W chwili śmierci człowiek odkrywa wielkość swej mądrości lub jej brak. Niestety jest już wtedy za późno na jej zdobycie. Minął bowiem czas zabiegania o nią.

Świat powinien poznawać uczniów Chrystusa po ich mądrości. Niewierzący winni nam zazdrościć mądrości. Nasze lampy winny być pełne oliwy.

W społeczeństwie mądry człowiek to wielki skarb.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Śp. Helena Penar, zamieszkała ulica Zdrojowa 

Śp. Maria Zofia Rodzinka, zamieszkała ulica Osiedlowa 

Śp.  Stanisław Wołczański, zamieszkały ulica Zdrojowa 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci!


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.