Ogłoszenia duszpasterskie – XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla

1.Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestw, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.

2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Organizacja ta świętuje srebrny Jubileusz reaktywowania w Archidiecezji Przemyskiej i 15 lecie założenia jej w naszej Parafii.

3. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni. Przyszła niedziela będzie 1 Niedzielą Adwentu. Mimo, że ze względów epidemiologicznych, sam Adwent, jak i Święta Bożego Narodzenia będą miały uboższy charakter, postarajmy się w domu zrobić stosowne dekoracje adwentowe, pomyślmy o udziale we Mszach Świętych roratnich i adwentowych i w ten sposób przygotujmy się na przyjście Pana.

4. W zakrystii są do nabycia wigilijne Świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej potrzebujących i ubogich. Do nabycia są także opłatki, z których zbierane ofiary  są przeznaczone na opłaty i utrzymanie Pana Organisty.

5. Rozpoczął się ostatni tydzień listopada, ostatni tydzień nabożeństw  wypominkowych. Modlitwa za zmarłych o godzinie 16.30.

6. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 16.00 i po wypominkach, około godziny 16.50. Od poniedziałku do piątku, Msze Święte także rano o godzinie 7.30 i 8.00.

7. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 170, 174, 178, 182.


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. Król im odpowie: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Syn Boga przybył, by nam objawić miłosierdzie, jakim Bóg darzy ludzi. Wezwał nas też, byśmy sami byli miłosierni, bo wówczas miłosierdzia dostąpimy. Ale jest jeszcze jedno ważne zadanie: mamy być nauczycielami miłosierdzia wśród wszystkich ludzi na ziemi. Łaska wiary i zbawiania należy do Boga, a nie do nas. My natomiast możemy nauczyć innych miłosierdzia. A jeśli oni to opanują, możemy być spokojni o ich zbawienie.

Przypowieść odsłania decyzję Chrystusa o dopuszczeniu do wiecznego szczęścia wszystkich ludzi, o ile tylko byli na ziemi miłosierni. Oni nawet nie znali Chrystusa. Po raz pierwszy zobaczą Go na sądzie. I dlatego będą pytać: „Kiedyśmy Cię widzieli?” (Mt 25,44). Ale skoro okazali miłosierdzie innym, Jezus okaże im swoje. Ono jest bramą do nieba, przez którą wejdą na zasadzie łaski udzielonej przez samego Pana wszyscy miłosierni, niezależnie od tego, czy Chrystusa znali, czy nie.

My już mamy prawo do nieba na podstawie łaski chrztu. Oni otrzymają to prawo w chwili sądu w nagrodę za miłosierdzie okazane potrzebującym.

To wielka nadzieja dla wszystkich ludzi, i to niezależnie od tego, jaką wyznają religię i jaki mają światopogląd. Oni mają szansę zbawienia dzięki łasce Jezusa.

Czyniąc miłosierdzie, uczymy innych tej boskiej sztuki. Warto postawić sobie pytania: Kogo nauczyliśmy miłosierdzia? Kogo nauczyliśmy przebaczenia? Ilu ludzi nam za to dziękuje?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.