Kolęda w Klimkówce 2020/2021

Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, w liście pasterskim na I Niedzielę Adwentu zachęcał wiernych i duszpasterzy, aby w ramach wizyty duszpasterskiej, organizowali spotkania w świątyni: Zgromadzeni na tej nietypowej „kolędzie”, wspólnie, w jedności i braterstwie będziemy uczestniczyć w celebracji Eucharystii i w obrzędzie błogosławieństwa rodzin oraz modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Kościoła i Archidiecezji.

Po zakończonej modlitwie w świątyni, powrócimy do domów, aby wspólnie wypraszać potrzebne dary i łaski dla domowników, w szczególności dla dzieci oraz dla tych, którzy z powodu choroby i ograniczeń nie mogli uczestniczyć we Mszy św. i wspólnej modlitwie.

Prosimy, aby przynieść do kościoła wodę, która zostanie pobłogosławiona, by następnie pokropić nią nasze mieszkania i domy.

Pomocą w przeżywaniu tych chwil niech będą obrzęd błogosławieństwa rodzin oraz modlitwa rodzinna w domu – (do pobrania BN_modlitwa_rodzinna).

Spotykając się w naszych kościołach, przeżywajmy z radością Narodzenie Pańskie, pamiętając, że Syn Boży rodzi się także „dzisiaj” i przychodzi do nas w Eucharystycznym Chlebie.

W naszej Parafii Kolęda będzie miała następujący przebieg. W miesiącu styczniu mamy 5 Niedziel i Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 styczeń). Parafię podzieliłem na 6 rejonów i począwszy od niedzieli 3 stycznia – wszystkie rodziny i mieszkańców danego rejonu zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15, która tradycyjnie jest odprawiana za Parafian, a w tych dniach będzie odprawiana za Parafian i Rodziny zamieszkujące dany rejon. Po skończonej Mszy Świętej będzie krótka adoracja przy Najświętszym Sakramencie i błogosławieństwo wszystkich mieszkańców danego rejonu. Dobrowolną ofiarę kolędową, którą będzie można złożyć na stoliku pod chórem, przeznaczam w połowie na budowę plebanii. Po każdej z tych Mszy Świętych (o godzinie 9.15) z koszykami będą stali także ministranci, którzy będą zbierali datki kolędowe.

UWAGA !!!!

Kiedy pisałem powyższy tekst, nie znałem jeszcze informacji o nowych obostrzeniach i kwarantannie narodowej. Informacja ta nie zmienia uczestnictwa w Mszach Świętych. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z dyspensy udzielonej przez Biskupa i obawia się uczestniczyć w Mszy, podczas której będzie kolęda dla danego rejonu, proszę wówczas o przyjście na tę Mszę przedstawiciela rodziny albo ściągnięcie sobie tekstów pomocniczych dotyczących kolędy w domu, wśród rodziny i tak przeżyć tegoroczną wizytę duszpasterską.

I Rejon (3 styczeń 2021 rok) – ulica Ogrodowa (Łazy), Leśna (Fichty) i ulica Zdrojowa (strona prawa idąc od Iwonicza – Zdroju) do mostu przy drodze do Kościółka

II Rejon (6 styczeń 2021 rok) – ulica Zdrojowa lewa strona, od końca (idąc od Iwonicza – Zdroju), ulica Słoneczna, aż do Kościoła, do drogi na cmentarz

III Rejon (10 styczeń 2021 rok) – ulica Zdrojowa, prawa strona (idąc od Iwonicza – Zdroju), od nowego mostudo Kościoła, ulica Kwiatowa  i ulica Księdza Kazimierza Waisa

IV Rejon (17 styczeń 2021 rok) – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna

V Rejon (24 styczeń 2021 rok) – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum obie strony do Ostoi

VI Rejon (31 styczeń 20121 rok) – ulice Kasztanowa i Osiedlowa