Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wsparli świąteczną zbiórkę darów rzeczowych dla potrzebujących:

  • dziękujemy właścicielom i pracownikom sklepów z terenu naszej parafii za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane
  • naszym kochanym parafianom dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i wielkie serce, pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

          Życzymy, aby tajemnica Bożego Narodzenia oświecała swym blaskiem wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Szkolne Koło CARITAS i Parafialny Zespół CARITAS   w  Klimkówce                                            

Ksiądz Proboszcz  Bogdan Kielar