Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Świętej Rodziny

1.Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2.Przeżywamy Oktawę Uroczystości Bożego Narodzenia: jutro w poniedziałek 28 grudnia – Święto Świętych Młodzianków, męczenników .

3.W czwartek ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. Ze względu na trwającą kwarantannę narodową i związane z nią obostrzenia, aby nie kumulować wszystkich ludzi na jednej Mszy Świętej (a frekwencja wtedy jest bardzo duża), Msze Święte o godzinie 9.00 i 16.00. Po Mszy Świętej o godzinie 9.00 nabożeństwo przebłagalno – pokutne związane ze Starym Rokiem, po którym Pan Jezus pozostanie wystawiony w Najświętszym Sakramencie do godziny 16.00. Wtedy rozpoczniemy najpierw adoracją na zakończenie Roku Pańskiego, a następnie będzie Msza Święta. W czasie Mszy Świętych o godzinie 9.00 i 16.00, jak i w czasie adoracji wspólnej  oraz indywidualnej, podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2021. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4.W piątek Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój. Msze w parafii jak w każdą niedzielę o godzinie 7.30, 9.15, 11.00 i 15.30. Z racji uroczystości, nie ma postu od pokarmów mięsnych.

5.W tym tygodniu pierwszy piątek, pierwsza sobota i niedziela miesiąca.

Pierwszy piątek (Nowy Rok – 1 styczeń) skłania nasze serca do uwielbienia Serca Jezusowego i przebłagania za grzechy. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę (30 grudzień) od godziny 7.30. Jesteśmy wszyscy po spowiedzi świątecznej, aby zyskać pierwszy piątek wystarczy przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

W pierwszą sobotę (2 styczeń) zapraszam aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy, którymi jest znieważane. Różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

W przyszłą niedzielę 3 stycznia po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

6.Msze Święte w tym tygodniu w dni powszednie; w poniedziałek, wtorek, środę i sobotę o godzinie 16.00 i 17.00. W czwartek (Stary Rok) – godz.9.00 i 16.00.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę 2 stycznia, na godzinę 8.00 do tej pracy zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery: 284, 296, 304, 306.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dzisiejsze święto kieruje myśli każdego wierzącego w stronę najpiękniejszej wspólnoty, którą każdy zna. Jest nią rodzina, która we współczesnym świecie jest, niestety, w szczególny sposób dotknięta kryzysem deformującym jej obraz. A przecież każda rodzina powinna być podobna do Rodziny z Nazaretu! Trzeba sobie uświadomić, że owe zagrożenia, choć nie dotykają wszystkich, to jednak wpływają na ogólną kondycję każdej rodziny. Warto więc zwrócić uwagę najpierw na te zagrożenia, aby później skutecznie im przeciwdziałać. Oto one:

  1. Coraz częściej członkowie rodziny nie mają dla siebie czasu. W ten sposób stopniowo oddalają się od siebie.
  2. Wiele współczesnych rodzin nieudolnie spędza wolny czas. Najczęściej sprowadza się to do oglądania telewizji czy chodzenia po hipermarkecie.
  3. Zanik tradycji rodzinnych i religijnych to kolejne niepokojące zjawisko. Ustanie tradycji śpiewania kolęd, biesiadowania, brak wspólnej modlitwy oddalają współczesną rodzinę od ideału Rodziny z Nazaretu.
  4. Nastawienie konsumpcyjne przynosi fatalne skutki, bowiem zmienia się hierarchia wartości, w której Bóg nie znajduje się na pierwszym miejscu.
  5. Samotność, która przenika życie coraz większej liczby ojców, matek i dzieci sprawia, że rodzina nie staje się środowiskiem bezpiecznym.
  6. Istotny jest także brak przygotowania do małżeństwa i założenia rodziny, a w konsekwencji brak wzorców dla budowania trwałych związków.

Można wymieniać jeszcze wiele innych zagrożeń, które niosą ze sobą nieobliczalne skutki w obszarze wychowania oraz religijności rodziców i dzieci.

Oby czas Bożego Narodzenia był okresem wzmacniania więzi rodzinnych i budowania „domowego Kościoła” na wzór Rodziny z Nazaretu. Jest to zadanie każdego człowieka, który poprzez rodzinę i w rodzinie ma się zbliżać do Boga.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiona przez Słowo Boże i przez życie modlitwy. 

Diecezjalna różańcowa:

Aby wszyscy, których dotknęła epidemia, zostali obdarzeni potrzebnymi łaskami.

Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Diecezjalna różańcowa:

Aby wszyscy którzy cierpią z powodu wojen i prześladowania, otrzymali łaskę pokoju.