Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Zwykła

1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

2. Jutro w poniedziałek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. We wtorek 19 stycznia przypada dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona naszej Archidiecezji.

4. W czwartek modlimy się za wszystkie babcie, a w piątek za wszystkich dziadków, w dniu ich Święta. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta i serdeczna pamięć.

5. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie od poniedziałku do piątku, o godzinie 16.00 i 17.00, w sobotę o godzinie 7.30 i 8.00.

6. Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15 – IV Rejon – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna, a za tydzień 24 stycznia Kolęda – Rejon V – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum do Ostoi (obie strony do końca). Zapraszam.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom , które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę  8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 352, 358, 364, 366.


Ewangelia według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dziękujemy dziś Panu Bogu za to, że nas stworzył, ponieważ nas potrzebuje. Dziękujemy Mu za zadanie, które nam wyznaczył. Dziękujemy, jeżeli odkryliśmy swoje powołanie i jeżeli zrealizowaliśmy je do dnia dzisiejszego w sposób pełny. Przepraszamy, jeśli w nim jest coś uszkodzone.

Trzeba Bogu wynagrodzić, jeżeli nie podjęliśmy swego powołania albo jeżeli powołanie zdradziliśmy. To teraz staje się naszym powołaniem.

Prosimy Pana Boga, ażeby ci, którzy mają dwa powołania, potrafili realizować dobrze jedno i drugie. Trudne to zadanie. Prosimy Pana Boga, aby ci, którzy jeszcze nie odkryli swego powołania i którzy go nie szukają, postawili sobie pytanie: Po co żyję na tej ziemi?

I szczególnie prosimy Pana Boga o to, żeby ludzie młodzi, poszukujący odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens i zadanie ich życia, znaleźli odpowiedź i żeby życie potraktowali nie zawodowo, ale właśnie powołaniowo – jako współpracę z Bogiem w dziele zbawienia świata.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Diecezjalna różańcowa:

Aby wszyscy którzy cierpią z powodu wojen i prześladowania, otrzymali łaskę pokoju.