Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Zwykła

1.W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w jutro, w poniedziałek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

2. We wtorek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

3. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie od poniedziałku do środy o godzinie 16.00 i 17.00; od czwartku do soboty o godzinie 7.30 i 8.00.

4. Dziś na Mszy Świętej o godzinie 9.15 przedostatnia kolęda, na którą zapraszam mieszkańców z ulicy Zdrojowej, obie strony, od sklepu Centrum, do końca – do Ostoi. Za Tydzień ostatnia kolęda, dla wszystkich mieszkańców z ulicy Osiedlowej i z ulicy Kasztanowej, na Mszy o godzinie 9.15.

5. Dziś zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji. Zbiórkę organizuje Caritas Polska, która wszystkie ofiary przekaże na rzecz Caritas Chorwacji. Za tydzień zaś ostatnia niedziela miesiąca, składka mszalna, zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 368, 370, 372, 374, 376.


Ewangelia według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ponieważ czas jest krótki, ponieważ czas przemija – bo do czegoś dąży! – to chodzi o to, abym nie zakorzenił się w żadnej rzeczywistości tego świata. Tam, gdzie jestem, w tym, co przeżywam, trzeba, abym wypełniał to jak najlepiej, ale żebym się do tego nie przywiązywał, żeby to nie miało nade mną władzy. To jest bardzo ważne pouczenie: kiedy płaczę i gdy się raduję; kiedy się zajmuję handlem; czy kiedy korzystam z dóbr tego świata; kiedy przeżywam coś tak bardzo pięknego i zasadniczego jak moje życie rodzinne; żeby żadna z tych rzeczywistości nie wzięła mnie w swoją niewolę. To wszystko przemija! To wszystko jest zawarte w tych kilkudziesięciu latach życia.

Jedynie wtedy, kiedy w centrum mojego życia stanie Chrystus, mogę przeżywać wszystkie sprawy w wolności, mając świadomość, że w Nim się wszystko zamyka, że do Niego wszystko dąży. W tym przemijaniu czasu jest to sprawa niezwykle ważna. Jeśli w centrum naszego życia ma stanąć Chrystus, to my się mamy od Niego uczyć, jak fantastycznie można wypełniać czas. Fantastyczne wypełnianie polega na tym, że wszystko dzieje się we właściwym momencie, że wszystko dzieje się we właściwy sposób. Chrystus pokazuje, że można tak żyć, i zachęca, abyśmy szli za Nim.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Helena Czerwińska – urodzona 17.02.1924, zmarła  18.01.2021, zamieszkała ul. Zdrojowa 348. 

Aniela Zych – urodzona 24 .05.1930, zmarła  19.01.2021, zamieszkała ulica Zdrojowa  70. 


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Diecezjalna różańcowa:

Aby wszyscy którzy cierpią z powodu wojen i prześladowania, otrzymali łaskę pokoju.