Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

2. Msze Święte w tygodniu w dni powszednie o godzinie 16.00 i 17.00, z wyjątkiem piątku, kiedy to Msza Święta będzie tylko o godzinie 17.00, ze względu na spowiedź pierwszo piątkową i wtorku, kiedy przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego. W poniedziałek także Msze Święte rano o godzinie 7.30 i 8.00.

3. We wtorek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym Kościele, z obrzędem błogosławieństw gromnic o godzinie 8.00 i 17.00. Składka mszalna z tego Święta przeznaczona będzie na Zgromadzenia Żeńskie Klauzurowe. Nadwyżka z tej tacy, tak jak co roku przekazana będzie naszym Siostrom Michalitkom, jako pomoc zimowa.Tego dnia właśnie obchodzimy  w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują w naszej parafii.

Święty Jan Paweł II  ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca :

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej Parafii .

w piątek zgłoszonych chorych odwiedzę od godziny 7.30. Spowiedź Święta w piątek od godziny 16.00  do 16.45. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 15.30 do 16.00 i  16.30 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W środę 3 lutego wspomnienie Świętego Błażeja. Na Mszach o godzinie 16.00 i 17.00 poświęcenie jabłek, które spożywane z wiarą chronić nas będą od chorób gardła.

6. W piątek 5 lutego przeżywać będziemy wspomnienie Świętej Agaty. Na znak jej dobroci (Agata znaczy dobra) w kościołach święci się chleb, sól i wodę, by dzielić się dobrocią jak chlebem, a woda ma chronić nasze domy od pożarów, sól od zepsucia. Przysłowia są mądrością narodu, a więc sięgajmy i do tych mądrości, bo „Gdzie nie ma chleba św. Agaty – tam nie ma pełnej chaty”, a „Woda św. Agaty – niech broni od ognia nasze chaty”. Św. Agata jest ona patronką pielęgniarek, wzywa się ją także jako orędowniczkę przy trzęsieniach ziemi i chorobach piersi. Zapraszam na Mszę o godzinie 17.00 z poświęceniem, chleba, soli i wody.

Jest to także dzień imienin naszej Siostry Zakrystianki Agaty, której składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe wielu łask Bożych i opieki Świętej Patronki.

7. Dzień później 6 luty swoje imieniny będzie obchodzić także Siostra Przełożona Dorota Szkółka, której życzymy dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa w pracy katechetycznej w szkołach i duszpasterskiej w Parafii .

8. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Za tydzień składka mszalna przeznaczona będzie na potrzeby naszej Archidiecezji .

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 378, 380, 386, 386 A.


Ewangelia według Świętego Marka

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wydarzenie w Kafarnaum udowadnia, że to Jezus jest Panem, że On ma władzę nad wszystkim, także nad naszym przeciwnikiem – diabłem. Chrystus pokazuje, jak życiodajne jest Jego słowo, a wydając się na ofiarę, uwalnia nas spod władzy śmierci, grzechu i Szatana. W dodatku czyni to w tak niezwykły sposób – dzieli się z nami tym, co przyjął od nas i przemienił. On przyjął nasze ciało i krew, ale to również ciało i krew Boga żywego. W swojej hojności Jezus jest gotów za chwilę znowu podzielić się z nami swoim Ciałem i Krwią, żebyśmy również mogli odnosić zwycięstwo nad grzechem, Szatanem i śmiercią. Dlatego tak ważne jest to miejsce, w którym się znajdujemy, i tak cenny jest czas, który tu spędzamy.

Jakąż niewiarygodną stratą byłoby, gdybyśmy wyszli stąd niepouczeni słowem Boga ani nieposileni Jego Ciałem i Krwią, skoro On w ten sposób pragnie dzielić się z każdą swoją siostrą i bratem! Jakżeż narazilibyśmy się na to, że nie będziemy w stanie godnie i z upodobaniem przy Nim trwać, a w chwili śmierci nie będziemy gotowi stanąć przed Synem Człowieczym i zobaczyć twarzą w twarz Tego, który stał się człowiekiem i z miłości oddał za nas swoje życie. Czy rzeczywiście chcielibyśmy być nieprzygotowani, aby miłośnie na Niego spojrzeć i oddać Mu z największą radością swoje życie?

Rozumiejmy dobrze, czym jest Eucharystia. Rozumiejmy, w jakim dobru uczestniczymy i jakie łaski są nam dawane. Pamiętajmy, w jak niezwykle niebezpiecznym położeniu znaleźlibyśmy się, gdybyśmy tego nie doceniali i nie korzystali z łaski Chrystusa.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

W intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Diecezjalna różańcowa:

O nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościele.