Ogłoszenie Sołtysa wsi Klimkówka

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID – 19, decyzja podatkowa do Urzędu Gminy Rymanów będzie przyjmowana w Kancelarii Sołtysa w dniach od 17 lutego do 24 lutego, w grupach takich samych jak obywała się Kolęda Parafialna :

I Grupa – 17 luty  –  środa , w godzinach od godz. 9.00 – 11.00 ; 14.00 – 16.00    ulica Ogrodowa (Łazy), Leśna (Fichty) i ulica Zdrojowa (strona prawa idąc od Iwonicza – Zdroju) do mostu przy drodze do Kościółka

II Grupa – 18 luty – czwartek , w godzinach od godz. 9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00                
ulica Zdrojowa lewa strona, od końca (idąc od Iwonicza – Zdroju), ulica Słoneczna, aż do Kościoła, do drogi na cmentarz

III Grupa – 19 luty – piątek , w godzinach od godz. 9.00 – 11.00 ; 14.00 – 16.00                    
ulica Zdrojowa, prawa strona (idąc od Iwonicza – Zdroju), od nowego mostu do Kościoła, ulica Kwiatowa  i ulica Księdza Kazimierza Waisa

IV Grupa – 20 luty – sobota , w godzinach od godz. 9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00   ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna

V Grupa  – 22 luty – poniedziałek, w godzinach od godz. 9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00          
ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum obie strony do Ostoi

VI Grupa – 24 luty – środa, w godzinach od godz. 9.00 – 11.00; 14.00 – 16.00                             
ulice Kasztanowa i Osiedlowa . W grupie VI także mieszkańcy Pustek

                                                                           Z poważaniem:

                                                         Sołtys Wsi Klimkówka – Kazimierz Kielar