I Niedziela Wielkiego Postu

1.W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00. Składka z gorzkich żali, ofiary w kopertach, na dekorację i kwiaty do Bożego Grobu. Transmisja na żywo, dla tych, którzy nie mogą być na nabożeństwach w Kościele, na naszej stronie internetowej.

Dziś zapraszamy na Gorzkie Żale i Mszę Świętą po nich, dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej, wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone modlitewniki.

3. Zachęcam wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

4. Za tydzień ostatnia Niedziela miesiąca. Składka mszalna zbierana przez radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

5. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 16.00 i 17.00, z wyjątkiem piątku, kiedy to pierwsza Msza Święta rozpocznie się o 15.50, po niej nowenna do Bożego Miłosierdzia o godzinie 16.15, Droga Krzyżowa o godzinie 16.30 i druga Msza Święta o 17.00.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy  Osiedlowej, numery 15, 17, 31, 31 A.

7. W II niedzielę Wielkiego Postu 28 lutego będziemy przeżywać dzień modlitwy, postu, solidarności z misjonarzami. Zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom AD Gentes.


Ewangelia według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową obrzędem posypania głów popiołem na znak pokuty, wprowadza nas w liturgiczny okres przygotowania do Wielkanocy. Czas 40 dni, ponieważ tyle trwa Wielki Post, jest echem 40 dni spędzonych przez Pana Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności. Sześć kolejnych niedziel poprowadzi nas przez największe tajemnice naszej wiary. Będziemy na nowo poznawali Chrystusa i samych siebie w świetle wiary w Tego, który jest naszym Zbawicielem.

Fioletowy kolor szat liturgicznych zachęca do zadumy i refleksji nad życiem. Słowo Boże, które usłyszymy, będzie zaproszeniem do odważnego popatrzenia na relacje do bliźnich: do współmałżonka, do dzieci, sąsiadów, kolegów w pracy i w szkole.

Czas Wielkiego Postu wzywa nas do nawrócenia. Popiół, który przyjęliśmy w środę, jest przypomnieniem, że warto się zastanowić nad swoim życiem, popatrzeć na Chrystusa na krzyżu i odważnie pójść za Nim. Drogi wielkopostnego nawrócenia wyznacza cotygodniowa droga krzyżowa, gorzkie żale, rekolekcje wielkopostne. W nastrój refleksji nad męką Pana Jezusa wprowadzają nas pieśni wielkopostne.

Tradycja chrześcijańska podpowiada nam praktyki pokutne polegające na ograniczeniu przyjemności, by zbliżyć się do Chrystusa przyjmującego cierpienie biczowania, ukoronowanego cierniem, dźwigającego krzyż, cierpiącego z powodu pragnienia. W czasie Wielkiego Postu nasze towarzyszenie Chrystusowi cierpiącemu wyrażamy przez rezygnację z rozrywek, urządzania wesel, dyskotek. Możemy odmówić sobie używek: kawy, czekolady, cukierków, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na pomoc potrzebującym.

Chrystus spotykany na drogach Wielkiego Postu chce nam pokazać nowy sens i cel naszego ziemskiego wędrowania. Warunkiem podjęcia tej drogi jest gotowość do przemiany i cierpliwe szukanie Boga, który wychodzi nam naprzeciw.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Artur Antoni Różowicz, zamieszkały Posada Górna, ulica Nadbrzeżna, Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika  w Rymanowie Zdroju  oraz

Natalia Kazimiera Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

W intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Diecezjalna różańcowa:

O nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościele.