II Niedziela Wielkiego Postu

1.Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyrażamy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00.

3. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie; poniedziałek o godzinie 7.30 i 8.00, w pozostałe dni o godzinie 16.00 i 17.00, z wyjątkiem piątku, wtedy Msza Święta ze względu na spowiedź tylko po Drodze Krzyżowej o godzinie 16.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 16.15, Droga Krzyżowa o godzinie 16.30 i Msza Święta o 17.00.

4. W przyszłą niedzielę 7 marca zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15, w czasie której będziemy się modlić za Księdza Prałata Kazimierza z okazji Jego imienin.

5. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

6. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej Parafii.

w piątek zgłoszonych chorych odwiedzę od godziny 7.30. Spowiedź Święta w piątek od godziny 15.45  do 16.30. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 15.30 do 16.00 i 16.30 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

– w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

7. W zakrystii są do nabycia Paschaliki wielkanocne, które zapalimy w czasie śniadania wielkanocnego. Można także wziąć skarbonkę Caritas. Dochód ze skarbonek i Paschalików przeznaczony jest na Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na pomoc najbiedniejszym i potrzebującym pomocy. Cena minimalna Paschalika 8 złotych.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy  Osiedlowej, numery 33, 35, 37, 43.


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangelia głosi, że apostołowie zobaczyli prawdziwe oblicze Chrystusa. Dlatego odrzućmy fałszywe obrazy Boga, który oskarża, potępia, do czegoś zmusza, wywiera presję, coś zabiera, niszczy nasze życie. Odkrywajmy prawdziwe oblicze Boga, który oddaje za nas życie, pragnie bliskości z nami, codziennie woła po imieniu, jest spragniony naszego szczęścia, zachęca i pokornie prosi, abyśmy otworzyli przed Nim swoje serca.

Uczmy się w tym zbawiennym czasie Wielkiego Postu prostować spojrzenie i rozmiękczać twardość serca, która sprawia, że często Boga do niego nie wpuszczamy, mówiąc: „Idź sobie, nie ma nas w domu, nie mamy czasu, jesteśmy zajęci, nie chcemy być z Tobą”. Odrzucajmy wszelką zachłanność, abyśmy umieli oddać Bogu to, co próbujemy jeszcze dla siebie zatrzymać.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Marian Piotr Penar – zamieszkały ul. Zdrojowa 171


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Diecezjalna różańcowa:

O dar głębszego przezywania tajemnicy Eucharystii.