Niedziela Palmowa

1.Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.

Na wszystkich Mszach Świętych obrzęd poświęcenia palm. Ze względów epidemiologicznych i obowiązujących restrykcji, na Mszy o godzinie 9.15, nie będzie uroczystej procesji z palmami.

2. Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne. Aby je owocnie i pięknie przeżyć, oczyśćmy nasze serca, pozwólmy, aby Pan nas przemieniał i czynił lepszymi. Wielu z nas skorzystało już z Sakramentu Pokuty. Okres wielkanocny trwać będzie aż do niedzieli Trójcy Świętej, dlatego i po świętach będziemy mogli skorzystać z tego Sakramentu, gdy sytuacja ze wzrostem liczby chorych ulegnie zmianie.

Ze względów epidemiologicznych i bezpieczeństwa osób chorych, starszych naszej Parafii odwołuję odwiedziny z Sakramentem Pokuty i Eucharystii, które miały odbyć się  we wtorek i środę. Okres wielkanocny trwał będzie do czerwca. Na kolejny pierwszy piątek miesiąca maja, gdy sytuacja pandemiczna ulegnie zmianie, odwiedzę chorych pierwszo piątkowych i tych, do których jeżdżę przed Świętami, a którzy zostali zgłoszeni w zakrystii.

3. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie, od poniedziałku do wtorku o godzinie 17.00 i 18.00, w środę o godzinie 7.30 i 8.00 (Nowenna między Mszami), od czwartku Liturgia Triduum o godzinie 18.00.

4. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o godzinie 18.00. Po skończonej Mszy Świętej Pan Jezus będzie w Ciemnicy. Zgodnie z pandemią organizuje się symboliczne Ciemnice i Boże Groby. W naszym Kościele Ciemnicą będzie Tabernakulum naszego Kościoła, gdzie do godziny 22 będziemy mogli w grupkach nie większych jak 20 osób (przez krótką chwilę) adorować Pana Jezusa.

5. W Wielki Piątek Kościół będzie otwarty od godzinie 8.00. Ze względów epidemiologicznych, nie będzie zorganizowanej adoracji grupami i wyznaczonymi ulicami. Adorujemy Pana Jezusa zachowując przepisy odnoście ilości osób, które w danym momencie mogą być obecne w Kościele (20 osób). Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18.00. Po jej zakończeniu, przeniesienie Pana Jezusa do symbolicznego Grobu, który w naszym Kościele będzie przy Ołtarzu Głównym i adoracja do godziny 23. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i ilościowy – jeden posiłek do syta i dwa lekkie i post od pokarmów mięsnych. W tym roku nie będzie Straży Grobowej i adoracji Róż różańcowych. Nie będzie także naszej tradycyjnej Drogi Krzyżowej. W Wielki Piątek każdy indywidualnie odprawia Drogę Krzyżową w Kościele, w domu albo w terenie, w drodze do Kościółka.

6. W Wielką Sobotę Kościół będzie otwarty od godziny 7.00 i do godziny 18.00 będzie trwać adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. Będzie także wystawiony Krzyż, który adorujemy przez skłon Jemu oddany i nie całujemy Krzyża. Ofiary od Krzyża przekazane będą na rzecz Ziemi Świętej. Wigilia Paschalna godz. 18.00 wieczorem. Po liturgii Wigilii Paschalnej adoracji Najświętszego Sakramentu już nie ma.

W Wielką Sobotę, do południa – poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:

w Kościele o godzinie 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. Wszyscy, którzy przybędą do Kościoła, po wykorzystaniu limitu osób w Kościele, z koszykami ustawią się na zewnątrz, dookoła Kościoła, zachowując odstęp od siebie 1.5 metra.

 Poświęcenie także w terenie :

– godzina 9.30 na parkingu, przestanek autobusowy, za sklepem Jabłuszko

– godzina 10.30 na placu koło składu budowlanego Iwan

– godzina 11.30 na Osiedlu, na stadionie 

Zachowujemy tu także dystans 1.5 metra od siebie i wszystkie obowiązujące przepisy.

Osoby, które będą korzystać z poświęcenie w terenie, zachęcam aby znalazły czas, na przyjście do Kościoła i na adorację cudownego Krzyża i Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Bożym Grobie. Zachowujemy limit osób będących w danym momencie w Kościele. Proszę aby w Wielką Sobotę przy cudownym Krzyżu nie przedłużać adoracji, gdy inne osoby na zewnątrz będą czekały na swoją adorację.

7. Porządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania pańskiego godz. 6:00 (rezurekcja), 9:15, 11:00. Nie ma mszy św. po południu. W czasie Mszy o godzinie 6.00 nie będzie procesji, będzie odśpiewanie uroczystego Ciebie Boga wysławiamy i Uroczyste błogosławieństwo przy Ołtarzu i na zewnątrz Kościoła dla całej Wspólnoty naszej Parafii.

8. Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny godz. 7:30, 9:15, 11:00. Nie ma mszy Świętej po południu. Na Mszy Świętej o godzinie 11.00 – Sakrament Chrztu Świętego.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na środę, na godzinę 17.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 4, 6, 10, 20, 22.


Ewangelia Na Niedzielę Palmową (Męka Pańska)

(Mk 14, 1 – 15, 47)

Refleksja nad Słowem Bożym

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. W jednym dniu wspominamy jakże niepodobne do siebie wydarzenia: uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i Jego Mękę. Ewangeliści – św. Marek nie jest w tym odosobniony – zaświadczają, że Chrystus bardzo pragnął udać się do Jerozolimy, gdzie miało wszystko się wypełnić, że właściwie całe Jego życie zmierzało do tej jedynej Paschy, do Jego przejścia ze śmierci do zmartwychwstania. Spoglądamy zatem na wydarzenia wjazdu do Jerozolimy i Chrystusową mękę jak na jedno wydarzenie. Nie zatrzymujemy się na tryumfalnym wjeździe, gdyż ten sam tłum, co krzyczał Hosanna, zawoła Na krzyż z Nim. Wsłuchując się zaś w Markowy opis męki Pańskiej, pamiętamy o słowach setnika: Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Najpełniejsze zrozumienie tych wydarzeń podsuwa nam dzisiejsza liturgia, kiedy podczas kolekty modliliśmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. W tym też duchu odczytujmy dzisiejszą ewangelię.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Do Sakramentu małżeństwa przygotowują się :

Sebastian Pelczar, zamieszkały Klimkówka, ulica Ogrodowa 33 , Parafia Nasza 
i
Klaudia Oberc, zamieszkała w Bóbrce, ulica Kopalniana 18, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Diecezjalna różańcowa:

O dar głębszego przeżywania tajemnicy Eucharystii.

Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Diecezjalna różańcowa:

O dar radości ze Zmartwychwstania Chrystusa dla wszystkich chorych i cierpiących.