Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wsparli świąteczną zbiórkę darów rzeczowych dla potrzebujących:

  • dziękujemy właścicielom i pracownikom sklepów z terenu naszej parafii za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane
  • naszym parafianom dziękujemy za życzliwość, zrozumienie i wielkie serce, pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

            Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił wszystkich radością, pokojem i nadzieją na lepsze jutro.

 

Szkolne Koło CARITAS i Parafialny Zespół CARITAS  w Klimkówce                                         

Ksiądz Proboszcz – Bogdan Kielar