III Niedziela Wielkanocy

1.Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

2. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcam przede wszystkim do osobistej lektury Słowa Bożego, która pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. W piątek przeżywać będziemy Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W sobotę o godzinie 9.00, prace związane z przygotowaniem Kościółka do sezonu letniego i odpustu, w dniu 3 Maja. Proszę o udział wszystkich uczniów klas VIII i ich rodziców oraz wszystkich chętnych.

6. Msze Święte w tygodniu o godzinie 17.00 i 18.00.

7. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby Parafii i Kościoła.

8. W tym tygodniu spotkania w Kościele, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, dlatego prosimy aby od dziecka na spotkanie przyszła jedna osoba:

– w poniedziałek po Mszy o godzinie 18.00 spotkanie z rodzicami dzieci Klas III, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

– we wtorek po Mszy o godzinie 18.00 spotkanie z rodzicami młodzieży klas VIII, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 20,22, 32, 38, 40.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Każdy człowiek wierzący winien się zastanowić nad tym, w jakim świecie chce żyć. Czy w świecie ludzi i programowanym przez ludzi, czy też w świecie Bożym i zaprogramowanym przez Boga. Wszystko sprowadza się do pytania, czy sam chce decydować o swoim świecie, czy też szuka kogoś, z kim chciałby podejmować decyzje i realizować programy.

Boży świat jest tysiące razy lepszy, bogatszy, bez ogrodzeń, bez lęków, bez martwienia się o jutro, zarówno swoje, jak i swego majątku. Trzeba się do niego zbliżyć. A czynimy to na prostej zasadzie. Otwieramy Pismo Święte i pod kierunkiem człowieka, który posiada dar rozumienia Biblii, staramy się wejść w jej bogactwo. Mądrość staje się naszym udziałem. Trzeba na to wiele czasu i wytrwałości, ale ten, kto wytrwa, sam stanie się mędrcem, czyli specjalistą od budowania świata w ścisłej współpracy z Bogiem. Nikt na własną rękę nie jest w stanie złamać pieczęci, które są założone na tekście Biblii. Może to uczynić jedynie człowiek, który posiada dar rozumienia Pisma. O ten dar należy prosić dla siebie i dla innych, bo jest on koniecznie potrzebny do życia Kościoła, który jest Bożym światem na ziemi.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

  1. Władysław Rajchel –  zamieszkały ul. Zdrojowa 29

Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Diecezjalna różańcowa:

O dar radości ze Zmartwychwstania Chrystusa dla wszystkich chorych i cierpiących.