Konkurs „Majowe kapliczki”

Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Litania Loretańska, czy też pieśń „Chwalcie łąki umajone” mają szczególną wymowę podczas nabożeństw majowych.

Zachęcamy wszystkich parafian do przesyłania zdjęć pokazujących jak wyglądają nabożeństwa majowe w naszej miejscowości, a także pokazujących w jaki sposób dbamy o krzyże i kapliczki znajdujące się w naszej miejscowości.  Nasze uczestnictwo w “Majówkach” jest pięknym świadectwem wiary. Podzielmy się tym świadectwem!

Czekamy na zdjęcia!

Zdjęcia w formacie jpg pokazujące nabożeństwa majowe w parafii, odbywające się przy przydrożnych krzyżach i figurach przesyłajcie na adres mailowy: parafia.klimkowka@interia.pl pisząc w tytule Majówki. Do zdjęć proszę dodać krótki opis, w którym znajdzie się informacja gdzie i kiedy zdjęcia zostały wykonane.
Na zdjęcia czekamy do 31 maja.

Zdjęcia będą zamieszczone na stronie internetowej Parafii, a autorzy najciekawszych zdjęć mogą liczyć na upominki.

Przysłanie materiałów jest nieodpłatne i oznacza, że ich autor wyraża zgodę na opublikowanie, przez Parafię p.w. św. Michała w Klimkówce, swoich danych osobowych oraz posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku celem udostepnienia na stronie internetowej parafii.

Ksiądz proboszcz Bogdan Kielar