IV Niedziela Wielkanocy

1.Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

3. W sobotę rozpoczynamy się miesiąc Maj, poświęcony Matce Bożej. Zapraszam na nabożeństwa majowe. W naszym Kościele majówka, w dni powszednie będzie o godzinie 17.30, bezpośrednio po niej Msza Święta. W środy nabożeństwo maryjne łączone z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwsza Msza Święta o godzinie 17.00.

4. W najbliższą sobotę ze względu na różaniec pierwszo sobotni, pierwsza Msza Święta o godzinie 16.30, potem różaniec o godzinie 17.00, nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i bezpośrednio po nim Msza Święta.

5. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00 i 18.00, w czwartek Msze rano, o godzinie 7.30 i 8.00, w sobotę (początek maja) o godzinie 16.30 i po nabożeństwie majowym.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

7. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8. W środę po Mszy Świętej o godzinie 18.00, w Kościele spotkanie z rodzicami dzieci klas IV, które w tym roku obchodzą swoją Pierwszą Rocznicę Komunii Świętej.

9. We wtorek na Mszę o godzinie 18.00 zapraszam młodzież, która w tym roku przyjmie Sakrament Bierzmowania, po Mszy spotkanie w Kościele.

10. Dziś już zapowiadam i zapraszam, na przyszły poniedziałek, 3 Maja, kiedy to będziemy obchodzić Uroczystość NMP Królowej Polski. W naszej Parafii to także Dzień Odpustu w Kościółku. Ze względu na ograniczenia w uczestnictwie we Mszach Świętych, odpust będzie miał charakter wewnętrzny, bez grup pielgrzymkowych i bez zapraszania Gości. Bardzo proszę o zachowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, aby zachować od siebie (poza rodziną) odległość 2 metrów i proszę o ubranie maseczek ochronnych. Msza Święta odpustowa w Kościółku o godzinie 11.00. W tym dniu także Msze Święte w Kościele parafialnym o godzinie 7.30 i 9.15 . Nie będzie Mszy o godzinie 15.30.

11. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Kasztanowej, numery 42, 46, 48, 54, 56.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jaki jest prawdziwy sens władzy? To służenie. Pan Jezus określa siebie jako Pasterza. Pasterz to władca, ale przede wszystkim opiekun owiec. Pasterz kocha swe owce, nie jest ich wyzyskiwaczem ani despotą. Jest gotowy oddać za owce swoje życie. Tym się różni od najemnika. Jest w tym wielka tajemnica miłości. Jeśli bardzo kochasz, to jesteś gotowy oddać za ukochanego swoje życie.

Pan Jezus ukazuje również mistyczne znaczenie swojego związku z owcami. Mówi mianowicie, że owce Go znają i słuchają Jego głosu na podobieństwo poznania i słuchania, jakie jest między Bogiem Ojcem a Jego Synem, tajemnicy Trójcy Świętej.

Śmierć Chrystusa wprowadza nas w tę tajemnicę, dzięki niej stajemy się jej uczestnikami. Jest to tajemnica, która ujawnia się w całym Kościele. Dobrze to wyraził w III wieku po Chrystusie święty Cyprian z Kartaginy: Kościół jest wspólnotą zjednoczoną jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Diecezjalna różańcowa:

O dar radości ze Zmartwychwstania Chrystusa dla wszystkich chorych i cierpiących.