VI Niedziela Wielkanocy

1.Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

2. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

3. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego, jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

4. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele o godzinie 17.30. Msza Święta o godzinie 17.00 i po zakończonym nabożeństwie.

5. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To dzień Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii. Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była – i nadal pozostaje – tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc Dawcę życia wiecznego.

16 maja  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00, grupa dzieci  klas III po raz pierwszy przystąpi do Sakramentu Eucharystii. Dwa dni wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklękną przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.

6. Za Tydzień i za dwa tygodnie (16 i 23 maj) nie będzie Mszy Świętej w Kościółku o godzinie 11.00.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy rodziców dzieci klas II (Kościół) i numery 4, 5, 8,10 z ulicy Rzecznej (Kościółek).

8. W tym tygodniu spotkania w Kościele:

dla dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Świętej – poniedziałek, wtorek, czwartek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej

dla dzieci klas IV, rocznicowych I Komunii Świętej – w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej

dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania – w sobotę (nabożeństwo majowe i Msza Święta, na której będzie odnowienie przyrzeczeń abstynenckich, poświęcenie i wręczenie Krzyży)


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie miłości. Miłować Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego jest daleko ważniejsze od zachowywania w sposób skostniały tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są celem samym w sobie. Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, z miłości zesłał na świat swojego Syna, z miłości On umarł i zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty zstępował nawet i na pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu – na Korneliusza. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, dlatego módlmy się o to, ponieważ będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

De Simone Mario, urodzony w Pinerolo, zamieszkały Ottaviano (Włochy), Parafia Św. Michała Archanioła w Ottaviano
i
Justyna Barbara Rygiel, pochodząca z naszej Parafii, zamieszkała na ulicy Rzecznej, obecnie zamieszkała we Włoszech w Ottaviano


Odeszli do wieczności

Cecylia Zych – urodzona 08.12.1927, zmarła 04.05.2021, zamieszkała ul. Kasztanowa 88.


Spotkania grup duszpasterskich

Akcja Katolicka w czwartek po nabożeństwie i Mszy Świętej na plebanii


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Diecezjalna różańcowa:

O nowe powołania kapłańskie, szczególnie w naszej Archidiecezji