Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1.W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2.Dziś na Mszy Świętej o godzinie 11.00 dzieci klas IV, przeżywają pierwszą rocznicę Komunii Świętej.

3.W poniedziałek, 24 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 8.00, nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i Msza Święta po nim, około godziny 17.45.

4.W pozostałe dni tygodnia Msza Święta o godzinie 17.00, nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i bezpośrednio po nim druga Msza Święta.

5.W czwartek, 27 maja, będziemy obchodzić święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

6.W przyszłą niedzielę 30 maja będziemy obchodzili Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Kończy się wtedy czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

7.Przyszła niedziela jest także ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Księdza Waisa, numery 1, 3, 5, 10 (Kościół) i numery 13, 14, 16, 18 z ulicy Rzecznej (Kościółek).

9.Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za dar ołtarza, który został podarowany przez dzieci I Komunijne, dzieci rocznicowe i młodzież, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Z ofiar złożonych na ten cel została zakupiona nowa kosiarka spalinowa. 

 3 czerwca będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Tradycyjnie w tym dniu organizuje się procesje z Najświętszym Sakramentem. Ołtarze niech będą symboliczne i skromne. Przeżyjmy wtedy nasze dziękczynienie za Dar Eucharystii. Trasa procesji będzie biegła ulicą Księdza Waisa. Proszę także o przygotowanie poszczególnych Ołtarzy:

Ołtarz I  – Koło Sióstr Michalitek  – sąsiedzi i rodzice dzieci I Komunijnych pod opieką Sióstr Michalitek.

Ołtarz II – koło Państwa Krukar –  przygotowują sąsiedzi, Róża Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Róża Świętej Siostry Faustyny i Róża Świętego Maksymiliana.

Ołtarz III – Koło Państwa Puchalskich, Grysztar – przygotowują sąsiedzi, Caritas, Róża Świętej Barbary, Róża Świętego Stanisława Kostki.

Ołtarz IV – Koło Kościoła – przygotowują sąsiedzi, Akcja Katolicka, Róża Świętego Andrzeja Boboli, Róża Świętego Jana Pawła II.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Ewangelia przenosi nas na nowo do Wieczernika, na Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus zostawił apostołom i nam piękne i życiodajne obietnice Ducha Świętego. Być może najbardziej zaskakujące są słowa z J 16, 12: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”.

Co jest zaskakującego w tych słowach? Otóż, Jezus nie będzie już miał możliwości mówienia do uczniów. Ewangelia św. Jana przekazuje jeszcze Jego „Modlitwę Arcykapłańską” (rozdział XVII), a następnie już następuje opis Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Co prawda jeszcze po zmartwychwstaniu Jezus przekazywał uczniom swoją naukę, jednakże o słowach, które przekazały Ewangelie, trudno powiedzieć, że jest ich „wiele”. A zatem co miał na myśli Jezus, mówiąc o obfitości słów, które ma do przekazania? Bez wątpienia chodzi o całą historię zbawienia, która dokonuje się również w naszych czasach. I to „mówienie” Jezusa odbywa się mocą Ducha Świętego.

Również w naszych czasach: pandemii, kryzysu wiary, skandali targających Kościołem, Jezus ma nam „wiele do powiedzenia”. Wsłuchujmy się w ten głos Ducha, którego misją jest doprowadzenie nas do pełnej prawdy dziś – tak jak i dwa tysiące lat temu.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Jakub Różowicz, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce
i
Gabriela Mastyj , zamieszkała w Zmiennicy , Parafia Trójcy Przenajświętszej 

Daniel Janusz Penar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce
i
Sonia Maria Smolińska, zamieszkała w Sanoku, ulica Wyspiańskiego, Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku.


Odeszli do wieczności

Czesław Piotr Dąbrowski –  zamieszkały ul. Zdrojowa 306. 


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Diecezjalna różańcowa:

O nowe powołania kapłańskie, szczególnie w naszej Archidiecezji