Boże Ciało 2021 r.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień Go czeka.
Sam ludu Swego odwiedza ściany,
Bo nawykł bawić między ziemiany.

Galeria