Informacje o zbiórce elektroodpadów !!!

Firma Green Office Ecologic składa serdeczne podziękowania za włączenie się w organizację zbiórki zużytego sprzętu w ubiegłych latach, kiedy to wspólnie z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadzaliśmy zbiórki elektroodpadów.

Aby realizować kolejne projekty takie jak studnie, szkoły i szpitale prowadzimy w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Green Office Ecologic Sp. z.o.o. posiada wszelkie niezbędne i wymagane prawem zezwolenia do przeprowadzania takich akcji.

Zapraszam całą wspólnotę parafialną do udziału w kolejnej zbiórce, która odbędzie się w środę 30 czerwca, o godzinie 11.00. Sprzęt można przynosić dzień szybciej, jak i w tym dniu na parking przy Kościele parafialnym.

Zwracam się do wszystkich Parafian z prośbą, aby informację o tej akcji przekazać sąsiadom i znajomym. Składając w ustalonym miejscu i czasie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ludzie pozbywają się kłopotu związanego z jego utylizacją, a zarazem dokładają swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia pomocy ludziom, będącym w potrzebie na całym świecie.

O ile jest to możliwe, zachęcamy do udziału – młodzież, strażaków OSP i grupy parafialne – w dotarciu do chętnych którzy zechcą oddać niepotrzebny sprzęt.

Ta zbiórka to też wyjątkowa okazja, aby szkoły, urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje mogły się pozbyć zużytego sprzętu otrzymując Kartę Przekazania Odpadu.

Za pomoc i zebrany zużyty sprzęt z góry wszystkim bardzo serdecznie dziękuję .