X Niedziela Zwykła

1.Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus powiedział do nas: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Musimy jeszcze bardziej starać się pełnić Jego wolę.

2. W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas umiłowało. Zapraszamy na nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego po  Mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00. Od poniedziałku do czwartku litania połączona z procesją wokół Kościoła, z racji Oktawy Bożego Ciała. Dziś procesja po Mszy Świętej o godzinie 9.15, a potem zmiana tajemnic różańcowych. Na zakończenie Oktawy we czwartek, po Mszy Świętej i procesji, błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków.

3. W sobotę 12 czerwca będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.

4. W czwartek po Mszy Świętej i zakończeniu Oktawy Bożego Ciała , spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Kwiatowej, numery 14, 22, 26 i z ulicy Słonecznej, numery 2 i 11 (Kościół) i numery  12, 14, 15 z ulicy Słonecznej (Kościółek) .

6. Składka mszalna z dzisiejszej Niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

7. Bóg zapłać wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała, za atmosferę modlitwy, skupienia i w Roku Eucharystii za dziękczynienie za ten wielki Dar Chrystusa. Dziękuję za przygotowanie Ołtarzy, drogi procesyjnej. Dziękuję dzieciom – dziewczynkom sypiące kwiaty, chłopcom dzwoniącym dzwonkami, niosącym feretrony i baldachim, służbie liturgicznej, Straży Pożarnej, Siostrom Zakonnym i Panu Organiście. Niech dobry Bóg będzie najlepszą zapłatą za ten trud i wspólną modlitwę.

8. W czasie wakacji, od 27 czerwca do 29 sierpnia, w niedziele nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.30.


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Refleksja nad Słowem Bożym

Warto przy okazji dzisiejszej Ewangelii przypomnieć sobie rzadko wspominaną w naszych czasach naukę Kościoła o sześciu grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, świadczących o wyjątkowej zatwardziałości grzeszników:
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Modlitwa Ojcze nasz, której nauczył nas Jezus, kończy się wezwaniem: „I nie wódź nas na pokuszenie”. Oznacza to, że w życiu jesteśmy stale narażeni na podstępne działanie złego ducha. Modląc się do Ojca w duchu Chrystusa, wzywamy pomocy, abyśmy nie zgrzeszyli niewiernością, do której kusi nas ten, który zbuntował się przeciw Bogu i na zawsze pozostał niewierny.

Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię i wyższe władze duszy, by odwrócić je od prawa Bożego. Szatan, żyjąc w totalnej negacji Boga, usiłuje zniszczyć życie według prawdy, życie w pełni dobra, nadprzyrodzone życie łaski i miłości. Dlatego Chrystus przestrzega: „Bójcie się (raczej) tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Damian Marcin Kwolek, zamieszkały w Jabłonicy Polskiej, Parafia Zwiastowania N.M.P
i
Karolina Aleksandra Krukar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce


Odeszli do wieczności

Józef Antoni Krukar – zamieszkały Klimkówka, ul. Osiedlowa


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Diecezjalna różańcowa:

Za tych, którzy w tym roku przystępują do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania.