XI Niedziela Zwykła

1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

2. Zachęcam do wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa po mszach świętych wieczornych.

3. Msze Święte w tym tygodniu o godzinie 17.00 i 18.00. Wyjątkowo jutro Msza Święta o godzinie 17.00 i 17.30 i w piątek pierwsza Msza Święta o godzinie 17.00 i druga po dojściu do Kościółka, około godziny 18.40.

4. Dziś zapowiadana zbiórka do puszek, na budowę Świątyni pw. Świętego Jana Pawła II w Kamerunie, gdzie posługę Biskupa Ordynariusza w jednej z diecezji pełni kapłan pochodzący z naszej Archidiecezji, Biskup Jan Ozga

5. W piątek Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 17.00 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.40. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Słonecznej, numery 28, 30, 32, 38, 44 (Kościół) i numery 46, 48, 50 z ulicy Słonecznej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Refleksja nad Słowem Bożym

Pod pojęciem „Królestwo Boże” trzeba rozumieć obecność, działanie i panowanie Boga. Jak to się ma do naszego życia? Jezusowe nawiązanie do ziarna pokazuje, że nasze duchowe życie nie ma nic wspólnego z fast-foodem. Tu nic nie dzieje się błyskawicznie. Nasienie, aby wydać plon, potrzebuje czasu. Podobnie jest z naszym dojrzewaniem w wierze i człowieczeństwie. Popatrzmy na swoje życie. Na jakim etapie rozwoju dziś jesteśmy? Czy mamy solidne korzenie? A może już kwitniemy albo wydajemy owoc? Każde dobro wymaga czasu i cierpliwości. Poszukajmy dziś „Królestwa Bożego” w naszej pracy, posłudze, małżeństwie, macierzyństwie lub ojcostwie… Jak odpowiadamy na Boże wezwania i na działanie Pana? Czy przyjmujemy Jego natchnienia i zaproszenia? On jest najlepszym Ogrodnikiem ludzkiej duszy. Zależy Mu na naszym wzroście. To On uzdalnia nas do pięknego owocowania. Nie zamykajmy się na to, co chce nam uczynić. On wie, jak sprawić, byśmy prawdziwie wzrastali na pożytek ludzi i na Jego chwałę.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

(1) Marcin Dominik Cypcar, zamieszkały w Klimkówce, ulica Rzeczna, Parafia Świętego Michała Archanioła
i
Urszula Kocaj, zamieszkała w Iwoniczu, ulica Floriańska, Parafia Wszystkich Świętych.

(2) Maciej Gryzowski, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Świętego Michała Archanioła

Izabela Edyta Szajna, zamieszkała w Rymanowie Zdroju, ulica Spacerowa, Parafia Świętego Stanisława Biskupa.

(3) Mirosław Paweł Fornal, zamieszkały w Rudna Wielka, Parafia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 
i
Izabela Anna Krupa, zamieszkała w Rudna Wielka – Parafia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, pochodząca z naszej Parafii, ulica Osiedlowa. 


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Diecezjalna różańcowa:

Za tych, którzy w tym roku przystępują do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania.