XIII Niedziela Zwykła

1.Jezus, Pan życia i śmierci, dokonując cudu wskrzeszenia umarłych, zapowiadał największy cud: własne zmartwychwstanie. Śmierć, która zawsze jest wielką tajemnicą sprawiającą cierpienie bliskich zmarłego, w świetle zwycięstwa odniesionego przez Zbawiciela nabrała nowego znaczenia. Jest bramą do życia wiecznego.

2.We wtorek 29 czerwca, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msza Święta o godzinie 8.00 i 18.00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej.

3.W środę 30 czerwca kończymy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4.W czwartek rozpoczniemy nowy miesiąc. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcam do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą można odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.

5.W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

w piątek spowiedź święta od godziny 16.30 do 17.00 i 17.30 do 18.00. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.30 do 17.00 i 17.30 do 18.00.

Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 dół Parafii do nowego mostu (rodzina Rajnik za mostem). W piątek od godziny 7.30 góra Parafii od nowego mostu, do końca.

w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 17.30

w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych

6.Od dzisiejszej niedzieli, przez cały okres wakacji, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.30.

7.W środę 30 czerwca zapowiadana zbiórka elektrośmieci. Sprzęt można przynosić dzień szybciej, jak i w tym dniu na parking przy Kościele parafialnym. Samochód, który zabierze złożony sprzęt będzie podstawiony o godzinie 11.00.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 13,16, 19,20 (Kościół) i numery 25, 26, 27 z ulicy Ogrodowej (Kościółek).

9.Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecajmy opiece Matki Bożej. Zachęcam do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominam, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.


Ewangelia według Świętego Marka

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Refleksja nad Słowem Bożym

Zmartwychwstanie Jezusa zostało poprzedzone przez kilka dokonanych przez Niego znaków w postaci cudu wskrzeszenia. Fragment Ewangelii według św. Marka opowiada o wskrzeszeniu dwunastoletniej córki Jaira, przełożonego jednej z galilejskich synagog. Zrozpaczony ojciec prosi o dar życia, ale dziewczynka skonała, zanim Jezus do niej przybył. Wydawało się, że wszystko stracone, co jest swoistym obrazem niezliczonych sytuacji, które wydają się bez wyjścia. Ale tam, gdzie człowiek nic nie może, Bóg bierze sprawy w swoje ręce. Świadkami wskrzeszenia stali się trzej uczniowie – Piotr, Jakub i Jan, ci sami, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas Przemienienia na górze Tabor. Cierpliwie przygotowywał ich na czas najtrudniejszej próby, której zostali poddani w Ogrójcu. Aramejskie polecenie „Talitha kum”, czyli „Dziewczynko, wstań”, ukazało skuteczność życiodajnej mocy Jezusa. Zmarła wróciła do doczesności, którą opuściła, co potwierdziło, że śmierć nie jest absolutnym końcem, lecz bramą. To niezwykłe wydarzenie zapowiada znacznie większy cud, a mianowicie zmartwychwstanie Jezusa i nasze. W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. To wspaniałe wyznanie wiary nadaje najgłębszy sens naszemu życiu.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

W intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Diecezjalna różańcowa:

Za tych, którzy w tym roku przystępują do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania.

Intencje modlitewne na lipiec

Ogólna:

Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich przebywających na emigracji, aby trwali w łączności z Kościołem przez celebrację Najświętszej Eucharystii.