XIX Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

2.Przeżywamy miesiąc sierpień, miesiąc abstynencji. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich uzależnionych i prośmy o łaskę trzeźwości dla nich.

3.Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie o godzinie 18.00. Jutro Msza także o godzinie 17.00, a w sobotę Msza tylko o godzinie 16.00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17.00, z wyjątkiem poniedziałku. W środę o godzinie 17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W środę i piątek Msza Święta w Kościółku około godziny 10.00, po zakończonej adoracji i nabożeństwie.

4.W sobotę 14 sierpnia, po Mszy o godzinie 16.00, zapraszam na plac koło starej plebanii, wszystkich chętnych Parafian, na ognisko i smaczną kiełbaskę. Mile widziane instrumenty muzyczne, śpiewniki i radość, która niech połączy nas w jedną rodzinę parafialną. Bardzo proszę mężczyzn o pomoc w przygotowaniu ogniska, ławek i placu. Panie proszę o pomoc kulinarną.

5.W przyszłą niedzielę 15 sierpnia będziemy obchodzili Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Na Mszy Świętej o godzinie 9.15 będzie poświęcenie wieńca dożynkowego. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie wianków i ziół. Sam gest błogosławienia tych rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 147, 151, 155, 159 (Kościół) i numery 169, 171, 175 z ulicy Zdrojowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Jana

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: “Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. I mówili: “Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem”. Jezus rzekł im w odpowiedzi: “Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”

Refleksja nad Słowem Bożym

Jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują chleba. Chleba, który karmi ciało. Chleba, który karmi naszego nieśmiertelnego ducha.

„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Jakże wielka jest moc słowa Bożego! Jakże ogromna jest siła Chleba Eucharystycznego, którym Jezus karmi nas zawsze, gdy garniemy się do stołu Pańskiego.

Jezus obecny w Eucharystii może się stać lekarstwem nie tylko dla naszej duszy. On krzepi także nasze fizyczne siły w pielgrzymce do domu Ojca.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

  1. Aleksandra Aniela Penar – 12.10.1933 – 3.08.2021
  2. Czesław Jan Kasperkowicz – 12.12.1933 – 4.08.2021

Spotkania grup duszpasterskich.


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Za kościół aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich zniewolonych przez nałogi.