Jubileusz 135 lecia Kółka Rolniczego w Klimkówce

8 sierpnia w Klimkówce, świętowano piękny Jubileusz 135-lecia powstania Kółka Rolniczego.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele parafialnym, którą celebrował dziekan Dekanatu Rymanów – ks. Kazimierz Giera oraz proboszcz parafii – ks. Bogdan Kielar. We mszy wzięli udział zaproszeni goście, władze samorządowe, poczty sztandarowe i parafianie.

Jeden z darów ofiarnych, złożonych podczas mszy, stanowiła` róża, która zostanie umieszczona, jako wotum wdzięczności, w ołtarzu kościółka pw. Znalezienia Św. Krzyża w Klimkówce

Galeria