XX Niedziela Zwykła – Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.

1.Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych – Wniebowzięcie NMP – Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary.

W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy.

Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą “Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu w latach 1923-47 i ponownie od 1992 Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

2.Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie wianków i ziół, a na Mszy o godzinie 9.15 poświęcenie wieńca dożynkowego.

W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy ten dzień wczoraj. Dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń, dziękuję za animację Liturgii Mszy Świętej. W czasie Mszy  prosimy  Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

3. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie o godzinie 18.00. W sobotę Msza także o godzinie 17.00. W środę o godzinie 17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W środę i piątek Msza Święta w Kościółku około godziny 10.00, po zakończonej adoracji i nabożeństwie .

4. W piątek 20 sierpnia (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa. Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 17.00 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.35. W tym dniu także, jak w każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00 w Kościółku. Rozważania przygotowuje Grupa Świętego Michała Archanioła.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 175 A, 177, 183, 189 (Kościół) i numery 191, 195 z ulicy Zdrojowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia

Nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refleksja nad Słowem Bożym

Magnificat był śpiewany w Kościele już przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Dlatego św. Łukasz umieścił ten tekst w swej Ewangelii. To, obok Ojcze nasz, najstarsza modlitwa chrześcijańska.

Znamienne, że w tym hymnie Matka Najświętsza mówi o tym, co uczynił dla Niej Bóg. Ona, jako młoda kobieta, w domu Elżbiety i Zachariasza spojrzała na swe życie jak na pasmo cudów. To zadecydowało o Jej bardzo pozytywnym spojrzeniu na lata, które miała za sobą. Już w młodości umiała śpiewać pieśń dziękczynienia. W Jej życiu nie było miejsca na narzekanie.

Jest tylko jedno wydarzenie, w którym pojawia się pewna nuta żalu skierowana do Syna za to, że bez Jej wiedzy pozostał w szkole przyświątynnej w Jerozolimie. Miał wówczas dwanaście lat. Gdy Go znalazła, zapytała: „Synu, czemuś nam to uczynił?”. Ale i w tym odnalazła pouczenie dotyczące pełnienia woli Ojca Niebieskiego. Zrozumiała, że Jezus wchodzi w czas dojrzałości, kiedy to ważniejsza jest wola Stwórcy niż wola rodziców. Nie następuje to w jednym momencie, lecz trwa pewien okres. Dlatego Jezus wrócił z Nią i Józefem do Nazaretu i „był im poddany”. W procesie wychowania zauważenie tego przejścia od pełnienia woli rodziców do woli Ojca Niebieskiego jest wyjątkowo ważne. Maryja umiała dziękować Bogu za wszystko, więc i to bolesne przeżycie objęła dziękczynieniem.

Pełnienie woli Ojca sprawia, że człowiek z minuty na minutę wchodzi w tajemnicę współpracy z Bogiem. To powoduje, że zamienia każdy swój oddech i uderzenie serca w akt wdzięczności. Nie ma bowiem nic cenniejszego na ziemi niż bliska współpraca z Bogiem. Maryja przeżyła to nawet pod krzyżem. Widząc, jak idealnie Syn wypełnia wolę Ojca, radowała się ich współpracą. Miała też świadomość, że to ich dzieło zbawia świat. Łzy i ból serca nie zgasiły w Niej słów pieśni Magnificat. Włączyła w nią nie tylko cuda, w jakich uczestniczyła osobiście, ale również wyrazy wdzięczności za dobra, które stały się udziałem całej ludzkości.

Niech Jej wniebowzięcie będzie dla nas spotkaniem ze Świadkiem wdzięczności i Mistrzynią dziękczynnej modlitwy.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Władysław Przybylski – 17.11.1950 – 12.08.2021, zamieszkały ulica Zdrojowa 139


Spotkania grup duszpasterskich.


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Za kościół aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich zniewolonych przez nałogi.