XXII Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.

2. W środę rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego o godz.8.00. Po Niej dzieci począwszy od Klasy VIII pod opieką wychowawców przejdą do Szkoły, bezpośrednio do swoich klas. Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i pierwszym piątkiem miesiąca w poniedziałek i wtorek od godziny 17.30 do 18.00.

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne,

zgłoszonych chorych odwiedzę we wtorek od godziny 7.30 – dół Parafii do nowego mostu i w piątek od godziny 7.30 – od Kościoła w górę Parafii. Zachęcam dzieci i młodzież oraz dorosłych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcam również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Spowiedź Święta zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Dzieci, które nie skorzystały jeszcze z Sakramentu Pokuty przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego, zapraszam w czwartek od godziny 17.15. Spowiedź w piątek od godziny 17.15 do 18.00,

w sobotę o godzinie 17.30 różaniec pierwszo sobotni, a następnie Msza Święta,

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

4. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszedni o godzinie 18.00. W środę dodatkowa Msza Święta o godzinie 8.00 na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.

5. OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI 5 WRZEŚNIA POWRACA MSZA O GODZINIE 15.30.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 225, 231, 233, 247 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 251, 253, 257 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ludzkie serce to źródło zbawienia i potępienia. Tutaj stajemy się świętymi albo grzesznymi, doskonałymi albo złymi, Bożymi albo diabelskimi. Od nas zależy wybór drogi, którą idziemy. Słowo Boże jest już w nas zaszczepione. Znamy wolę Boga, wiemy, co jest dobre i Jemu miłe. Co więcej, sam Jezus pokazał nam, w jaki sposób mamy dobrze przeżyć nasz czas na ziemi. Zechciejmy więc naprawdę stawać się Jego uczniami. Pracujmy nad świętością i doskonałością naszych serc i dusz. Z nas ma wypływać dobro i rozchodzić się na cały świat, a genezą tego dobra, jak zresztą każdego dobra, jest Bóg, bo tylko On jest dobry. Niech więc nie będzie w nas zła i złych owoców ubranych w piękne czyny na pokaz dla ludzi, ale niech będzie w nas dobro i święte życie, to skryte przed pochwałami świata, a widoczne dla Tego, który widzi w ukryciu i odda każdemu według jego postępowania dom na wieki w niebie.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

1.Kamil Stokłosa, zamieszkały w Zręcinie, ulica Konopnickiej, Parafia Św. Stanisława biskupa i męczennika
i
Dominika Maria Penar, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia nasza

2.Paweł Damian Farbaniec , zamieszkały w Klimkówce , ulica Osiedlowa , Parafia nasza
i
Kinga Grażyna Kapała, zamieszkała w Krośnie, ulica Długa, Parafia N.S. Pana Jezusa – Turaszówka


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich.


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Za kościół aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich zniewolonych przez nałogi.

Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Diecezjalna różańcowa:

Za rodziny chrześcijańskie, będące jako kościół domowy pierwszym miejscem wychowania dzieci i młodzieży.