Prace porządkowe przy plebanii

Z całego serca pragnę wyrazić gorące podziękowanie tym wszystkim, którzy brali udział w uporządkowaniu starej plebani.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane do wykonania prace, na obecną chwilę zostały wykonane, w związku z tym odwołuje się prace porządkowe zaplanowane na sobotę 18.09.2020.

                                                                                                                                           Ks. Proboszcz Bogdan Kielar