XXV Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.

2. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Archidiecezjalne Radio Fara.

3.Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00.

4.W tym tygodniu spotkania:

– w poniedziałek po Mszy Świętej wieczorowej spotkanie rodziców dzieci klas III, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej.

– we wtorek o godzinie 17.30  nabożeństwo  do św. Michała Archanioła w trwającej nowennie przed 29 września. Po nabożeństwie Msza święta o godz. 18.00, a potem spotkanie i konferencja, którą poprowadzi ks. Robert Ryndak Michalita  z Miejsca Piastowego.

– w czwartek po Mszy Świętej proszę o przybycie jednego przedstawiciela z rodziny, którzy w latach 2019 – 2021 przeżywali pożegnanie osoby bliskiej ze swojej rodziny, a których msze zamawiane w czasie pogrzebu nie zostały jeszcze odprawione.

– w sobotę 25 września pielgrzymka Róż Różańcowych do Jodłówki, koło Jarosławia. Zachęcam do indywidualnego pielgrzymowania.  O godz. 10.30 – Nabożeństwo przebłagalno-pokutne Siedem Boleści Matki Bożej, a następnie  EUCHARYSTIA, pod przewodnictwem Metropolity przemyskiego Księdza Arcybiskupa Adama Szala.

5. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę ,na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 42, 46, 50, 52 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 56, 56 A, 58 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: “Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: “O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: “Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: “Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Bycie z Chrystusem to służba dla innych, troska o nich, o ich i swoje zbawienie. Bez oczekiwania zapłaty, poszukiwania splendoru i samospełnienia. Przecież można komuś pomóc w taki sposób, że poczuje się totalnie upokorzony. Można swoją mądrością tak emanować w jakiejś wspólnocie, że większość jej członków może poczuć się bezwartościowa. Spójrz na Jezusa. On nikogo nie upokarzał, a jeżeli nawet zezłościł się na kogoś, to zawsze dlatego, że pragnął zbawienia tego człowieka, a nie pokazania mu, jaki jest głupi i nic w sumie dla Niego nie znaczy.

Pokora i prostota to są cechy, które pozwalają pójść za Jezusem do końca i pociągną do Niego innych, a przecież Jemu na tym zależało, gdy chodził po ziemi. I uwierz, że Mu wciąż na tym zależy.

Wiara jest życiem pełnym dobrych owoców.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Daniel Józef Kudroń, zamieszkały w Żarnowcu, Parafia Świętego Józefa

i

Magdalena Katarzyna Wojtoń, zamieszkała w Klimkówce, ulica Rzeczna, Parafia nasza


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po Mszy Świętej o godzinie 18.00  spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Diecezjalna różańcowa:

Za rodziny chrześcijańskie, będące jako kościół domowy pierwszym miejscem wychowania dzieci i młodzieży.