XXVI Niedziela Zwykła

1.Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się nawrócić.

2. W środę 29 września w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. Archanioł Michał Jest Patronem naszej Parafii, dlatego obchodzimy w tym dniu Odpust. Msze Święte o godzinie 11.00 (suma odpustowa) i o godzinie 17.00.

W tym dniu Mszy Świętej w Kościółku , o godzinie 10.00 – nie będzie.

3. W piątek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym. W naszej Parafii nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie o godzinie 16.30, w Niedziele i Święta, przed Mszą o godzinie 9.15.

4. Od jutra Msze Święte w dni powszednie o godzinie 17.00. We wtorek dodatkowa Msza o godzinie 16.00.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota i niedziela miesiąca.

W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo piątkowej cały tydzień, pół godziny przed Mszą Świętą, w czwartek spowiedź dla dzieci od godziny 16.15 do 17.00, w piątek dla starszych od godziny 15.45 do 16.30. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę dół Parafii do mostu  – od godziny 7.30, w piątek od mostu w Górę Parafii, także od godziny 7.30.

W przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Także na tę Mszę Świętą zapraszam dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone różańce.

6. Składka mszalna zbierana dziś przez Rade Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 60, 66, 72, 74 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 78, 82, 84 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: “Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: “Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Słowa tego fragmentu Ewangelii nasuwają na myśl zasadnicze pytanie: Kto jest przeciwko nam? Jezus wyraźnie ostrzega przed pochopną odpowiedzią: Ten, kto nie jest z nami. Kto z nami nie chodzi, a więc nie zna naszego sposobu działania, rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, nie podejmuje naszego stylu życia. A zatem, kto? Odpowiedź jest jednoznaczna: ten, kto staje się powodem występku, przewiny. I tu pouczenia Jezusa sięgają bardzo głęboko. Ostrzega, że naszym przeciwnikiem na drodze za Bogiem jesteśmy najczęściej my sami. Stąd tak mocne przestrogi dotyczące zerwania ze wszystkim, co skłania nas do grzechu. To oderwanie musi być stanowcze i definitywne jak odcięcie ręki, nogi; wyłupanie oka. Tylko taka jednoznaczna postawa zapewnić nam może prawdziwe, pełne zaangażowania w miłości przylgnięcie do naszego Pana i Mistrza, który pragnie nas wyrwać z ognia piekielnego.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Daniel Józef Kudroń, zamieszkały w Żarnowcu, Parafia Świętego Józefa

i

Magdalena Katarzyna Wojtoń, zamieszkała w Klimkówce, ulica Rzeczna, Parafia nasza


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na wrzesień

Ogólna:

Abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Diecezjalna różańcowa:

Za rodziny chrześcijańskie, będące jako kościół domowy pierwszym miejscem wychowania dzieci i młodzieży.