XXVII Niedziela Zwykła

  1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.
  2. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele, w dni powszednie o godzinie 16.30. W niedziele, pół godziny przed Mszą o godzinie 9.15.Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcam do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.
  3. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych. Na tej Mszy Świętej dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają poświęcone i pobłogosławione różańce.
  4. W przyszłą niedzielę po raz 21 będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną, ubogą młodzież. Przed Mszami młodzież naszej Szkoły im. Świętego Jana Pawła II będzie kwestować na ten cel.  
  5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 102, 114, 122, 124 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 136, 138, 140 (Kościółek).  
  6. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

Ewangelia według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: “Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: “Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: “Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który ma w swych objęciach dziecko. Jest to uzupełnienie tej wizji, która była obecna już w Starym Testamencie. Dzięki sakramentowi małżeństwa mąż i żona zapraszają do swojego życia Chrystusa, ich powołanie do tego, aby dać życie, jest odtąd ściśle połączone z dotrzymaniem kroku Chrystusowi, którego małżonkowie zaprosili.

Mówimy o kamieniu węgielnym szczęścia człowieka, szczęścia małżeństwa, szczęścia rodziny i szczęścia społeczeństwa. I biada temu, kto lekceważy Boże prawo, kto chciałby decydować albo sam decyduje o przecinaniu więzów, które nie mogą być przecięte, gdyż są twórcze. To one decydują o tym, że przestrzeń między ludźmi jest wypełniona miłością, a nie bolesną samotnością.

Prośmy dziś Pana Boga, aby nasze serca nigdy nie zapomniały, że Chrystus jest z nami. Prośmy również, aby te serca, które zostały okaleczone, Chrystus swym dotknięciem uleczył.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Janina Radoń – urodzona 20.05.1951, zmarła 01.10.2021, zamieszkała ul. Zdrojowa 17


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak ewangelii.

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich członków Żywego Różańca w naszej Archidiecezji oraz o wzrost tego dzieła.