XXVIII Niedziela Zwykła

  1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed Panem Jezusem. Nie obawiajmy się także odpowiedzi, jakiej nam udzieli. On zna nasze serca i wie, jakie wymagania może nam postawić. Wypełniając je, osiągniemy zbawienie.  
  2. Dzisiaj obchodzimy 21 Dzień Papieski, a w sobotę 16 października będziemy wspominać 43 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcam, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przed Mszami dziś zbiórka – kwesta na ten cel.
  3. W czwartek 14 października Dzień Edukacji Narodowej, nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
  4. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcam do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.
  5. W przyszłą Niedzielę 17 października będziemy obchodzić Niedzielę Misyjną, która rozpocznie Tydzień Misyjny. Składka mszalna z przyszłej Niedzieli przeznaczona na misje.
  6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 144, 150, 152, 154 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 162, 164, 170 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Refleksja nad Słowem Bożym

Zapytajmy o swoje przyzwyczajenia, o to, z czym nie chcemy się rozstać, czym nie chcemy się podzielić z innymi. Zapytajmy o swoją hojność, wspaniałomyślność, ale także o dobroczynność i przywiązanie do rzeczy materialnych. Pomyśl, czy ofiarowałbyś biednemu to, co masz najcenniejszego, gdyby od tego zależało zgromadzenie skarbu w niebie?

Właśnie teraz jest taka chwila, abyś ofiarował ubogim to, co dyktuje ci serce. To jest godzina łaski, chwila szczególna, kiedy Bóg mówi ci: „Idź i rozdaj ubogim to, co wzbudzi w nich radość i pozwoli ci myśleć, że będziesz miał skarb w niebie”. Do nieba idziemy najpewniej drogą ofiary, bo być doskonałym znaczy być darem dla innych. Jeśli nie masz dóbr materialnych, które mógłbyś ofiarować ubogim, to poświęć im swój czas, swoje umiejętności intelektualne, swoje zdolności manualne, swoje serce, które poprzez ofiarę będzie skarbem nad skarby.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Ks. prał. Kazimierz Pańczyszyn – urodzony się 2.01.1938, zmarł 04.10.2021


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym, spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak ewangelii.

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich członków Żywego Różańca w naszej Archidiecezji oraz o wzrost tego dzieła.