XXX Niedziela Zwykła

 1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą.
 2. W tym ostatnim tygodniu października nabożeństwo różańcowe o godzinie 16.30, na które serdecznie zapraszam i dziękuję za dotychczasową obecność. Msza Święta, bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym .

W tym tygodniu także ostatnie Msze Święte w Kościółku, w środę, piątek i przyszłą niedzielę.

 1. Pamiętajmy w tym tygodniu, ostatnim przed Uroczystością Wszystkich Świętych o porządkach na cmentarzu i przygotowaniu tego miejsca, do tej Uroczystości.
 2. W przyszły poniedziałek będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień tych wszystkich, którzy są już w niebie i wspomagają nas w drodze do Nieba. Msze Święte w naszej Parafii, w Kościele o godzinie 7.30 i 9.15. O godzinie 11.00 Msza Święta w Kaplicy Cmentarnej, po której procesja po naszym Cmentarzu, z pięcioma stacjami. Nie będzie już potem Mszy o godzinie 15.30.
 3. W Uroczystość Wszystkich Świętych Komitet Budowy Kaplicy będzie kwestował na Cmentarzu, na rzecz dalszego wyposażania Kaplicy. We wrześniu zostało zakupione nowe tabernakulum, kielichy mszalne i puszka na komunikanty. Potrzeba także podjąć pracę z poszerzeniem naszego cmentarza, wycięcia płotu i zrobienia nowych miejsc i alejek.
 4. W zakrystii można składać kartki wypominkowe, wtedy także dowiemy się, kiedy w miesiącu listopadzie będą modlitwy za zmarłych, których polecać będziemy w modlitwie zaduszkowej.
 5. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada Uroczysta Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.
 6. W tym tygodniu, z soboty na niedzielę przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu i na nowy czas przychodzimy w przyszłą niedzielę 31 października do Kościoła.
 7. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.
 8. Także w przyszłą niedzielę, jak co roku, po Mszy w Kościółku, około godziny 12.00 poświęcę wszystkie nowe nagrobki, pomniki, krzyże znajdujące się na naszym Cmentarzu.
 9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, a godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 212, 214, 216, 216 A (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 220, 224, 226 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! “Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: “Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: “Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: “Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: “Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: “Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: “Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Refleksja nad Słowem Bożym

Pojawienie się Jezusa pobudza w Bartymeuszu pragnienie zmiany, pragnienie życia, które niewidomy komunikuje bardzo ekspresyjnie, krzycząc do Przechodzącego. Próby uciszenia go prowokują krzyk jeszcze głośniejszy. Bartymeusz nie może stracić tej okazji, bo przechodzi obok niego Życie wcielone! Także on chce żyć! To pragnienie zatrzymuje przechodzącego Jezusa i dynamizuje ślepca. Żebrak zrywa się na nogi i idzie do Mistrza, idzie do życia. Jezus nie zastępuje go w tym, co powinien uczynić dla siebie o własnych siłach. Współpraca to część procesu przemiany.

Następuje spotkanie pragnienia ze Źródłem. Bartymeusz staje w obecności Jezusa i zyskuje nową perspektywę rzeczywistości, nowy ogląd spraw, Prawdę. A potem były ślepiec idzie dalej za Jezusem. Już może uczestniczyć w życiu, bo odnalazł swoje miejsce na Drodze.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na październik

Ogólna:

Aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak ewangelii.

Diecezjalna różańcowa:

Za wszystkich członków Żywego Różańca w naszej Archidiecezji oraz o wzrost tego dzieła.