XXXI Niedziela Zwykła – Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

  1. Dziś przeżywamy 31 niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

  2. Dzisiejsza niedziela Uroczystość  Poświęcenia Kościoła Własnego niech będzie także dziękczynieniem za naszą Świątynię parafialną, za nasz Kościółek i tych wszystkich, którzy przez lata, dziś i kiedyś, troszczyli się i troszczą o Jej piękno.

  3. Jutro w poniedziałek 1 Listopada będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień tych wszystkich, którzy są już w niebie i wspomagają nas w drodze do Nieba. Msze Święte w naszej Parafii, w Kościele o godzinie 7.30 i 9.15. O godzinie 11.00 Msza Święta w Kaplicy Cmentarnej, po której procesja po naszym Cmentarzu, z pięcioma stacjami. Mszy Świętej o godzinie 15.30 nie będzie.

  4. W Uroczystość Wszystkich Świętych Komitet Budowy Kaplicy będzie kwestował na Cmentarzu, na rzecz dalszego wyposażania naszej Kaplicy i prace związane z powiększeniem naszego cmentarza. 

  5. Dziś ostatnia niedziela z Mszą Świętą w Kościółku o godzinie 11. W tygodniu także nie będzie już Mszy Świętych, w środę i piątek o godzinie 10.00. Od przyszłej niedzieli Msze Święte o godzinie o 11.00, w Kościele parafialnym.

  6. W zakrystii można składać kartki wypominkowe, wtedy także dowiemy się, kiedy w miesiącu listopadzie będą modlitwy za zmarłych, których polecać będziemy w modlitwie zaduszkowej.

  7. We wtorek, 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszej parafii będą sprawowane Msze Święte o godzinie 7.00, 16.00 i 17.00.

  8. W miesiącu listopadzie możemy zyskiwać odpust zupełny. Odpust mogą zyskać ci, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

9. Od środy rozpoczynamy wypominki, modlitwę za zmarłych z naszych rodzin, parafii, tych wszystkich, którzy żyli  pośród nas i poprzedzili nas w drodze do nieba. Modlitwy te będą o godzinie 16.30. Po skończonych  wypominkach Msza Święta około godziny 16.50.

10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Spowiedź Święta na pierwszy piątek zawsze pół godziny przed Mszą Świętą, spowiedź dzieci w czwartek od godziny 15.45 do 16.30. Spowiedź w piątek dla starszych i pracujących od godziny 15.45 do 16.30. Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę, od godziny 7.30 – dół Parafii do mostu i w piątek, od godziny 7.30, od mostu, do końca.

różaniec pierwszo sobotni prowadzony przez Akcję Katolicką o godzinie 16.00.

– w przyszłą niedzielę 7 listopada, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

11. Msze Święte w tym tygodniu ,w dni powszednie o godzinie 7.00 i po wypominkach, około godzinie 16.50.

12.  Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

13. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom , które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 234, 236, 244, 246 ,250 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 262, 266, 276, 282 (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: “Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: “Do grzesznika poszedł w gościnę”.

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: “Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: “Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła stawia przed sercami chrześcijan wspomnienie podniosłych ceremonii poświęcenia kościołów. Budynek z kamienia staje się Domem Bożym, tym wyjątkowym miejscem, gdzie Bóg przychodzi na spotkanie z człowiekiem i gdzie człowiek może spotkać Boga. Czy to miejsce przejmujące bojaźnią, jak opisuje je dzisiejsza antyfona na wejście,  wciąż pozostaje miejscem spotkania? To my mamy o tym zdecydować. Jeśli tak wiele kościołów jest dziś opuszczonych, jeśli niektóre są nawet burzone, to czy jest to znakiem tego, że Bóg porzucił walkę o ludzkie serce, czy raczej tego, że człowiek nie dba już o poszukiwanie Boga?

Kościół z kamienia jest tym uprzywilejowanym miejscem, gdzie Jezus podnosi na nas swoje oczy i mówi: „Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zejdźmy z naszych pełnych pychy sykomor przyjemności, wirtualności, mrzonek i pokornie przyjmijmy Pana z radością. „Dziś zbawienie staje się udziałem twojego domu”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.