Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1.Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.

3. W zakrystii do nabycia są wigilijne świece Caritas, z których dochód przeznaczony będzie na wspieranie najbardziej ubogich, dożywianie dzieci i pomoc biednym rodzinom na czas Świąt Bożego Narodzenia. Z funduszy tych Caritas naszej Archidiecezji organizuje także letnie kolonie dla ubogich dzieci z naszych Parafii. Minimalna cena Świecy Caritas to 8 złotych.

4. Jak co roku w okresie przedświątecznym poszczególne osoby z Grup parafialnych z naszej Parafii, roznosiły po domach opłatki na stół wigilijny i czas Bożego Narodzenia. Ze względu na pandemię i zagrożenia związane z zachorowaniem na Covid 19, w tym roku opłatki można będzie nabyć w zakrystii. Całkowity dochód z opłatków, jak co roku przeznaczony będzie na pokrycie kosztów utrzymania i opłacenia usług Pana Organisty. W zakrystii biorąc opłatki wpisujemy się na listę, na której umieszczamy także ofiarę pieniężną. Podobnie było i rok temu, a w poprzednich latach, osoby, które nawiedzały nasze domu, przy adresie rodziny, umieszczały kwotę ofiary złożoną za pracę Pana Organisty. Serdeczne Bóg zapłać.

5. Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w narodową modlitwę za Ojczyznę przez pośrednictwo św. Andrzeja Boboli patrona Polski. Celem modlitwy jest uproszenie drugiego cudu nad Wisłą. Nowenna do św. Patrona rozpocznie się 22 a zakończy 30 listopada. Można włączyć w tę modlitwę przez łącza internetowe z parafią w Strachocinie o g. 16.30 lub samemu nowennę odprawić w domu. Można również pobrać materiały ze strony internetowej Akcji Katolickiej.

Link do strony internetowej Akcji Katolickiej – NOWENNA ORAZ MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY W STRACHOCINIE – 30 LISTOPADA 2021

6. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

7. Dziś zbiórka do puszek na pomoc humanitarną dla wszystkich potrzebujących na granicy Polsko – Białoruskiej.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 346, 350, 358, 364.


Ewangelia według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Bez prawdy nie można spoglądać na Boga. I królestwo ukazywane nam przez Jezusa Chrystusa oparte jest właśnie na prawdzie – na prawdzie i miłości. To są niezbywalne cechy wiodące do życia wiecznego z Bogiem.

Ksiądz Jan Twardowski pisał w komentarzach do Ewangelii Wszędy pełno Ciebie:

„Czytamy o Chrystusie Królu, który zasiądzie na swym tronie chwały w otoczeniu aniołów, a przecież w czasie sądu okaże się, że przychodził do nas jako nasz bliźni – głodny, spragniony, bezdomny, obdarty, prześladowany. Trzeba ze wzruszeniem rozpoznać niewidzialnego Króla w biedaku oczekującym od nas miłości. Ile jest cichych uroczystości Chrystusa Króla bez wspaniałych procesji. Każde zwycięstwo nad własną słabością, każde nawrócenie – to dyskretne święto tego Króla.”

Łatwo jest budować pomniki Chrystusowi Królowi. Mówimy przecież co dzień: „Przyjdź królestwo Twoje”. Ono przyszło, tylko czy w nas jest królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek po nabożeństwie wypominkowym i Mszy Świętej, spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła, w Kościele.


Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.