I Niedziela Adwentu

1.Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

2. W okresie Adwentu zapraszam na Msze Święte Roratnie o godzinie 17.00. Na te Msze przynosimy ze sobą lampiony i razem z Maryją oczekujemy przyjścia Pana. Dzieci otrzymają planszę, na której za każde nabożeństwo będą wklejały 21 otrzymanych naklejek, które tworzyć będą piękną szopkę bożonarodzeniową.

3. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszednie o godzinie 17 .00 (Roraty), od poniedziałku do środy ostatnie Msze Święte gregoriańskie, za zmarłego Księdza Prałata Kazimierza o godzinie 7.00.

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota i niedziela miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne z naszej Parafii

– spowiedź chorych – w środę (dół Parafii, Osiedle, do nowego mostu) i w piętek (góra Parafii, do końca), odwiedzę zgłoszonych chorych od godziny 7.30. Proszę zgłaszać także chorych, których odwiedzam co roku przed Świętami Bożego Narodzenia. Gdyby w którymś domu był stan izolacji chorobowej albo kwarantanna proszę w takim przypadku odwołać wizytę. Podobnie, gdy ktoś obawia się choroby, w takim przypadku także proszę telefonicznie albo indywidualnie w Kościele odwołać wizytę I Piątkową i przed świąteczną.

Spowiedź Święta, dla dzieci i młodzieży w czwartek od godz.16.15 do 17.00, dorośli – piątek od godziny 16.15 do 16.45. Z Sakramentu Pokuty można zawsze skorzystać w ciągu całego tygodnia, zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

– w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30, prowadzony przez Akcję Katolicką.

– w przyszłą niedzielę, po Mszy Świętej o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5. W zakrystii są do nabycia wigilijne Świece Caritas (dochód na potrzebujących) i opłatki bożonarodzeniowe (dochód na opłatę usług Pana Organisty w naszej Parafii).

6. ZA tydzień przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. Wspierać będziemy ten Kościół naszą modlitwą i ofiarami.  Z tej racji zbiórka do puszek na ten cel.  

7. Składka Mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła, składka mszalna z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

8. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 366, 368, 370, 372.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangelista Łukasz przytacza nam, wydawałoby się, przerażającą mowę Chrystusa do swoich uczniów. Czy jej celem jest wzbudzenie strachu i paniki wśród jej adresatów, a także wśród nas?

Faktem jest, że z utęsknieniem oczekujemy na ponowne przyjście Jezusa, a także, że będzie to dzień sądu ostatecznego. Jednakże, nie powinien on wywoływać w nas przerażenia, ale raczej motywować i mobilizować do bycia przygotowanym, do nieustannej poprawy. Wiemy doskonale, iż wszystko przemija. Świat, w którym żyjemy i jaki znamy, nie będzie wieczny. Dlatego za pomocą zjawisk natury – kataklizmów wywołujących cierpienie – zostaje nam przybliżony czas ostateczny. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, które będą towarzyszyły temu wydarzeniu, mają za zadanie przedstawić Boga jako Pana całej natury. Toteż nie powinniśmy kulić się w strachu, ale być czujnymi, „podnieść głowy” i patrzeć z nadzieją na nadchodzące zbawienie.

Dzisiejsza perykopa jest dla nas przestrogą, aby naszego życia tu i teraz wraz ze wszystkimi jego dobrami materialnymi nie uważać za najważniejsze i jedyne. Naszym zadaniem jest raczej trwanie w czujności i ciągłe zadawanie sobie pytania: czy moje życie jest oczekiwaniem i przygotowywaniem się na dzień sądu? Czy żyję jak na dziecko Boże przystało? Czy podnoszę głowę, bo ufam, że dostąpię życia wiecznego w chwale? Jeśli odpowiedź na te pytania jest negatywna, trzeba się pospieszyć i zacząć działać, aby móc „uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Władysław Jan Litwin, urodzony 3.07.1933r., zmarł 23.11.2021r., zamieszkały ulica Słoneczna 20


Spotkania grup duszpasterskich


 

Intencje modlitewne na listopad

Ogólna:

Aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Diecezjalna różańcowa:

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.