Niedziela Świętej Rodziny

1.Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

2. W piątek ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie, której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2022. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W tym dniu jest dyspensa od pokarmów mięsnych . Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.45.

3. W sobotę Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój. Msze w parafii jak w każdą niedzielę o godzinie 7.30 , 9.15 , 11.00 i 15.30. Jest to zarazem pierwsza sobota miesiąca, różaniec pierwszo sobotni przed Mszą o godzinie 9.15.

4. W przyszłą niedzielę 2 stycznia po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

5.W przyszłą niedzielę (2 styczeń) zapraszam mieszkańców Rejonu I, na Mszę o godzinie 9.15, sprawowaną w ich intencji i na przeżycie kolędy, najpierw w Kościele, a potem w swoich rodzinach.

6. Wyrażam wdzięczność tym, którzy pomogli w świątecznym wystroju naszej Świątyni, za trud włożony w posprzątanie Kościoła, za wystrojone choinek oraz za przygotowanie szopki bożonarodzeniowej.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na piątek, na godzinę  8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 9, 11, 15, 17.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: “Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz on im odpowiedział: “Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Refleksja nad Słowem Bożym

Maryja i Józef szukają Jezusa, gdyż zniknął im z oczu. Myśleli, że jest gdzieś obok, ale Go nie było.

Jak jest z naszą świadomością obecności Jezusa? Jest gdzieś obok? Pojawia się i znika? A może jest w nas nieustannie obecny? Gdzie jest teraz mój Jezus? Gdzie Go szukam? Na zewnątrz czy w swoim sercu?

W tym fragmencie św. Łukasz zanotował nam pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus. Wcześniej jest opisany jako małe dziecko, które jeszcze nie mówi, potem jest już przedstawiony jako dorosły mężczyzna. Tu, w świątyni, wypowiada bardzo ważne zdanie: Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Pierwsze, co mówi Jezus w Ewangelii wg. św. Łukasza, to wskazanie na Ojca. Ostatnie Jego słowa na krzyżu też będą o Ojcu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46).

Jezus pokazuje nam, Kto jest najważniejszy, Komu mamy ufać, Kto trzyma w dłoniach nasze życie. Naszym zadaniem jest  poznawanie Ojca i rozumienie Go coraz bardziej. To rozumienie Bożych tajemnic nigdy nie dojdzie do końca, ale ma w nas wzrastać, mamy angażować nasze siły w szukanie i poznawanie Boga. Odnajdziemy Go w swoim sercu, gdzie przebywa i zadaje pytanie: czy Mnie kochasz?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Helena Tekla Rajchel – zamieszkała ul. Zdrojowa 217

Helena Grysztar – zamieszkała ul. Księdza Waisa 43


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Diecezjalna różańcowa:

Za tych którzy w tym roku odejdą z tego świata, o łaskę dobrej śmierci