Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce

Za nami kolejny etap prac konserwatorskich podejmowanych przy naszym zabytkowym kościele parafialnym.

W roku bieżącym parafia w Klimkówce realizowała dwa zadania:

1.Konserwacja cyklu Stacji Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce”

2.Konserwacja zabytkowego muru kamiennego przy zabytkowym parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce- etap I”

Łączna wartość wykonanych prac konserwatorskich wyniosła 51 749,59 zł.

Na realizację wyżej wymienionych zadań parafia pozyskała dotację od:

– Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu  

– Urzędu Gminy w Rymanowie

– Starostwa Powiatowego w Krośnie 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania zaplanowanych zadań: instytucjom dotującym, wykonawcom, osobom nadzorującym prace, parafianom, jak i przyjaciołom parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali to dzieło swoją życzliwością i konkretnym czynem.

Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów naszego kościoła i za każdy dar dziękuję.

Na rok 2022, planujemy kontynuację prac związanych z konserwacją zabytkowego muru przy kościele.

Ksiądz Bogdan Kielar – proboszcz parafii

Galeria – Stacje Drogi Krzyżowej

Galeria – mur