II Niedziela po Bożym Narodzeniu

1.W pierwszą niedzielę Nowego Boku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony nią Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte postanowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przyrzeczenia.

2. Dziś po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

3. Dziś pierwsza kolęda na Mszy Świętej o godzinie 9.15 dla Rejonu I naszej Parafii, w czwartek w Uroczystość Trzech Króli – II Rejon, a w przyszłą niedzielę 9 stycznia – III Rejon naszej Parafii. Serdecznie zapraszam.

4.W czwartek 6 stycznia będziemy obchodzili Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Święte jak w każdą niedzielę i na każdej Mszy poświęcenie kredy i kadzidła. Jest to także dzień szczególnej modlitwy za misję. Składka mszalna z uroczystości przeznaczona jest na cele misyjne. Na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr. 

5.W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca:

– aby zyskać pierwszy piątek wystarczy przyjąć w stanie łaski uświęcającej Komunię Święta w tym dniu. Jesteśmy po Świętach, starajmy się w łasce uświęcającej przeżyć ten czas. Gdyby ktoś potrzebował spowiedzi, okazja każdego dnia pół godziny przed Mszą Świętą.

Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę dół Parafii, do mostu – od godziny 7.30, a piątek górę parafii, także od godziny 7.30.

6. Przyszła niedziela to Niedziela Uroczystość Chrztu Pańskiego, która kończy Okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna Okres Zwykły. Kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 31A, 33, 35, 37.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Refleksja nad Słowem Bożym

Nikt poza matką nie zrozumie uczuć, jakie towarzyszą jej w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Niemowlę staje się centrum życia rodziny, a matka robi wszystko dla jego dobra. Narodziny dziecka są jednym z punktów przełomowych każdej rodziny. Odtąd nie jest już taka sama jak przedtem. Wyraża się to chociażby w praktycznych sprawach: trzeba przygotować pokój dla dziecka, kupić większy samochód czy pogodzić się z nieprzespanymi nocami w najbliższych miesiącach. Co jednak się dzieje, gdy tym nowonarodzonym jest sam Bóg?

Dzisiejsza Ewangelia nieprzypadkowo jest umieszczona w bliskim czasie po Bożym Narodzeniu. Po niedawnym zachwycie i wzruszeniu nad Nowonarodzonym Jezusem przychodzi czas na zastanowienie się, czym właściwie jest przyjście Boga na ziemię.

Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest przełomowym momentem w dziejach świata. Narodzenie „Słowa” jest również punktem zwrotnym w moim życiu. Tak jak w życiu każdej rodziny, narodziny dziecka powodują ogromną zmianę, tak Boże Narodzenie ma również mnie przemienić. Chrystus ma być pierwszą zasadą, sensem mojego życia.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Franciszek Penar – zamieszkały ul. Zdrojowa 136

Kazimierz Macnar – zamieszkały ul. Księdza Waisa 14


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Diecezjalna różańcowa:

O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i pokój na świecie.