Niedziela Chrztu Pańskiego

1.Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Ta niedziela kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją dekoracja Bożonarodzeniowa i śpiew kolęd potrwa do 2 lutego. Od jutra w liturgicznym roku kościelnym rozpoczyna się Okres Zwykły, który potrwa do Środy Popielcowej.

2. Dzisiejsza niedziela stanowi okazję do przypomnienia spraw związanych z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii. Chrzest w sposób uroczysty udzielany w niedzielę każdego miesiąca na Mszy świętej. W ważnych powodach chrzest udzielany jest poza Mszą Świętą, po uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej. Rodzice zapisują chrzest w kancelarii parafialnej minimum 2 tygodnie przed terminem chrztu. Na chrzestnych wybierają osoby praktykujące wiarę chrześcijańską, czyli nie mające przeszkód do przyjmowania Komunii świętej. Jeśli osoby te mieszkają poza naszą parafią, to przynoszą zaświadczenia z parafii zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.

3. Msze Święte w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00, w sobotę o godz. 8.00.

4. Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15 – III Rejon – ulica Zdrojowa, prawa strona (idąc od Iwonicza – Zdroju), od nowego mostu do Kościoła, ulica Kwiatowa i ulica Księdza Kazimierza Waisa, a za tydzień 16 stycznia Kolęda – Rejon IV – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna. Zapraszam.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym rodzinom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę  8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Osiedlowej, numery 43, 51, 51A, 63, 67.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Publiczna działalność Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach rozpoczyna się od chrztu w Jordanie. Do pewnego stopnia sens tego wydarzenia do dziś owiany jest tajemnicą. Nie przestajemy dziwić się, dlaczego bezgrzeszny Jezus wziął udział w obrzędzie przeznaczonym dla grzeszników. Tradycyjnie mówimy, że chciał przez to oczyścić i uświęcić wody Jordanu. Chrzest jest w rzeczywistości kolejnym przejawem głębokiej miłości Boga do człowieka. Miłość tę Jezus Chrystus – Słowo Wcielone – objawiał przez całe swoje życie. Od chwili poczęcia, kiedy to przyjął nędzne ludzkie ciało, poprzez narodziny w stajni i złożenie w żłobie, przez chrzest, jak gdyby był zwykłym grzesznikiem, i wizyty w domach grzeszników i celników, aż do śmierci na krzyżu, przeznaczonej przecież dla złoczyńców, Jezus nieustannie pokazuje, jak ważny jest dla Niego każdy człowiek, nawet ten grzeszny i zbrukany, a może przede wszystkim taki właśnie człowiek. I właśnie na tego solidarnego z nami Syna zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać głos Boga Ojca, że jest on Synem Umiłowanym. Patrząc na otaczający nas, trudny niekiedy świat, uwikłany w grzech, pamiętajmy o tym pełnym solidarnej miłości postępowaniu Boga.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Aniela Przybylska – zamieszkała ul. Zdrojowa 132


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek na Mszę Świętą o godzinie 17.00 zapraszamy Grupę Świętego Michała Archanioła, po skończonej Mszy Świętej spotkanie w Kościele.

W czwartek po Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Diecezjalna różańcowa:

O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i pokój na świecie.