II Niedziela Zwykła

1.We wtorek rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność w Kościele, który zakończy się we wtorek 25 stycznia, Świętem Nawrócenia Świętego Pawła. Przypominam o możliwości zyskania odpustu zupełnego. Módlmy się w tych dniach o jedność we wspólnocie Kościoła i w naszych rodzinach.

2. W środę 19 stycznia w liturgii wspomnienie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona naszej Archidiecezji.

3. We piątek 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w sobotę 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta i serdeczna pamięć.

4. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.

5.Dziś kolejna Kolęda na Mszy o godzinie 9.15 – IV Rejon – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna, a za tydzień 23 stycznia Kolęda – Rejon V – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum (obie strony) do końca, do Ostoi. Zapraszam.

6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy 75, 77, 79, 87.


Ewangelia według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Refleksja nad Słowem Bożym

Święty Jan Ewangelista, opowiadając o znaku z Kany Galilejskiej, podkreśla rolę Maryi. To Ona zauważa brak wina, to Ona zwraca się do Syna i Ona poleca sługom spełnić wszystko, co Jezus im rozkaże. Ten maryjny aspekt drugiej tajemnicy światła zasługuje na szczególne podkreślenie, ale także na wyciągnięcie praktycznych wniosków dla naszego życia. Ona jest Matką troszczącą się o wszystkie sprawy swoich dzieci, Ona jest Matką, którą nazwano wszechmocą błagającą, Ona i nam poleca zrobić wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na styczeń

Ogólna:

Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Diecezjalna różańcowa:

O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i pokój na świecie.