Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Nadchodzący Światowy Dzień Życia Konsekrowanego stwarza znakomitą okazję do złożenia najserdeczniejszych życzeń naszym wspaniałym siostrom Michalitkom.

Dziękujemy Siostrom za służbę Bogu i ludziom, modlitwę, pracę i obecność!
Życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wytrwałości na drodze do świętości.
Życzymy wielu łask i opieki Matki Bożej!

Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga.

 Pamiętamy w modlitwie!
                                                          Ks. Proboszcz Bogdan Kielar i parafianie

ListNaDzienZyciaKonsekrowanego