IV Niedziela Zwykła

1.Każda niedziela gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.

2.W środę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym Kościele, z obrzędem błogosławieństw gromnic o godzinie 8.00 i 17.00. Składka mszalna z tego Święta przeznaczona będzie na Zgromadzenia Żeńskie Klauzurowe. Nadwyżka z tej tacy, tak jak co roku przekazana będzie naszym Siostrom Michalitkom, jako pomoc zimowa.Tego dnia właśnie obchodzimy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują w naszej parafii.

Święty Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.

3.W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej Parafii  

zgłoszonych chorych odwiedzę w środę, dół Parafii, po Mszy Świętej o godzinie 8.00 i w piątek górę Parafii, od godziny 7.30. Spowiedź Święta w piątek od godziny 16.00  do 16.45. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.15 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

4.Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00, w sobotę dwie Msze Święte o godzinie 16.00 i 17.00.

5.W czwartek 3 lutego wspomnienie Świętego Błażeja. Na Mszy o godzinie 17.00 poświęcenie jabłek, które spożywane z wiarą chronić nas będą od chorób gardła.

6.W sobotę 5 lutego przeżywać będziemy wspomnienie Świętej Agaty. Na znak jej dobroci (Agata znaczy dobra) w kościołach święci się chleb, sól i wodę, by dzielić się dobrocią jak chlebem, a woda ma chronić nasze domy od pożarów, sól od zepsucia. Przysłowia są mądrością narodu, a więc sięgajmy i do tych mądrości, bo „Gdzie nie ma chleba św. Agaty – tam nie ma pełnej chaty”, a „Woda św. Agaty – niech broni od ognia nasze chaty”. Św. Agata jest ona patronką pielęgniarek, wzywa się ją także jako orędowniczkę przy trzęsieniach ziemi i chorobach piersi. Zapraszam na Mszę o godzinie 16.00 i 17.00 z poświęceniem, chleba, soli i wody.

Jest to także dzień imienin naszej Siostry Zakrystianki Agaty, której składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe wielu łask Bożych i opieki Świętej Patronki.

7.Dzień później, w niedzielę 6 luty swoje imieniny będzie obchodzić także Siostra Przełożona Dorota Szkółka, której życzymy dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa w pracy katechetycznej w szkołach i duszpasterskiej w Parafii.

8.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Za tydzień składka mszalna przeznaczona będzie na potrzeby naszej Archidiecezji.

9.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na piątek na godzinę 9.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 4, 6, 10.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: “Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do nich: “Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: “Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Refleksja nad Słowem Bożym

Pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze kończy się spięciem. Przychodzi człowiek, czyta proroctwo i twierdzi, że ono właśnie się spełniło. Ostatecznie mówi takie słowa, że cała synagoga wypędza Go za miasto i chce Go zabić. Nie jest to chyba najlepszy początek…

A Jezus wiedział, co mówił i jak mówił. Powrócił w mocy Ducha do Galilei (Łk 4, 14) – z tą samą mocą nauczał.

Jezus poruszył ludzi. Głosił Prawdę, która ich wyprowadziła z równowagi, spowodowała wstrząs. Prawda często kłuje nas, ponieważ oświetla miejsca, które chcemy ukryć przed innymi. Odpowiedzią na to jest albo wywleczenie poza mury miasta i ukamienowanie, albo przyjęcie tego z pokorą – ta ostatnia postawa rozpoczyna drogę uzdrowienia. Drogę, którą chciał pokazać dzisiaj Jezus.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

W intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Diecezjalna różańcowa:

Za chorych, aby w modlitwie odnajdywali uzdrowienie i umocnienie.