11 lutego – Matka Boża z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

W piątek 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Jest to już XXX Światowy Dzień Chorego ustanowiony z woli św. Jana Pawła II. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w swoich modlitwach o starszych i chorych, którzy potrzebują naszej pomocy. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz.8.00. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.

Przypominam, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.

Ks. Proboszcz Bogdan Kielar

Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego