Ofiary na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę Domu Parafialnego w Klimkówce

Sposoby składania ofiar:

I.Przekazanie ofiary do rejonowych, którymi w poszczególnych rejonach są następujące osoby:

Rejon 1
Józef Rygiel
Stanisław Zawadzki 
Kazimierz Kielar
Krzysztof Buczek

Rejon 2
Zbigniew Nycz
Maciej Fajkiel
Grzegorz Nycz

Rejon 3
Krzysztof Sołtysik
Augustyn Bereś
Tadeusz Kielar
Andrzej Litwin

Rejon 4
Zbigniew Penar
Maria Wais
Tomasz Kielar

Rejon 5
Marian Penar
Stanisław Penar
Władysław Cypcar

Rejon 6
Marek Rajchel
Andrzej Penar 
Wiesław Wais 

II. Złożenie w kopercie do skrzynki znajdującej się na stoliku pod chórem. Na kopercie, należy wpisać imię i nazwisko ofiarodawcy, ulicę i nr domu.

III. Wpłata na konto parafialne wpisując tytułem „rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Domu Parafialnego w Klimkówce” oraz wpisać imię i nazwisko ofiarodawcy, ulicę i nr domu.

Rachunek bankowy parafii
Bank Polski SA Oddział Krosno
87 1020 2964 0000 6002 0060 8430