VIII Niedziela Zwykła

1.Dzisiejsza 8 Niedziela zwykła rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

2.W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu (2 marzec). Msze Święte o godz. 8.00 i 17.00 z obrzędem posypania głów popiołem. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Post rozpoczyna czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcam także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Od środy popielcowej trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

3.Nabożeństwa w Wielkim Poście , na które serdecznie zapraszam:

– w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. (dla dorosłych i dzieci) o godzinie 16.30, a następnie Msza Święta

– w Niedzielę o 15.00  Gorzkie Żale, a po skończonym nabożeństwie Msza Święta już bez homilii.  W tym roku kazania Pasyjne będzie głosił Ksiądz Andrzej Czepek, wikariusz z Rymanowa. W czasie Gorzkich Żali zbierane będą ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

4.W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, szczególnie z naszej Parafii.

zgłoszonych chorych odwiedzę w środę, dół Parafii, po Mszy Świętej o godzinie 8.00 i w piątek górę Parafii, od godziny 7.30. Spowiedź Święta w piątek od godziny 15.45  do 16.30. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.15 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30

w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych

5.Msze Święte w tym tygodniu w dni powszednie o godzinie 17.00, w sobotę Msza także o godzinie 16.00.

6.W czwartek, 3 marca 2022 r. rozpoczniemy w Archidiecezji Przemyskiej Nowennę za kapłanów oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne za przyczyną św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Będziemy trwać we wspólnej modlitwie przez dziewięć dni, czyli do 11 marca. Będziemy wspólnie błagać Boga, „aby posłał robotników na żniwo swoje”.

W naszej Parafii Nowenna ta będzie prowadzona przez Akcję Katolicką, 15 minut przed Mszą. W środy, gdy przeżywamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godzinie 16.30. A w piątki, połączona Nowenna do Bożego Miłosierdzia i do Świętego Andrzeja Boboli o godzinie 16.00, przed Drogą Krzyżową, w pierwszą sobotę miesiąca, połączona z różańcem o godzinie 16.30.

7.W przyszłą niedzielę 6 marca zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15, w czasie której będziemy się modlić za św. p. Księdza Prałata Kazimierza z okazji Jego imienin.

8. W środę po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie Rady Parafialnej, wszystkich rejonowych, w kościele.

9.Składka mszalna z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Dzisiejsza składka, zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

10.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 6C, 14, 16, 18.

11.W przyszłą niedzielę  zbiórka do puszek na pomoc ogarniętej wojną Ukrainie, zbiórka Caritas Polska, rekomendowana przez Episkopat Polski i Papieża Franciszka. Składka ze Środy popielcowej na Świetlice Wzrastanie Archidiecezji przemyskiej.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko On kocha nas tak prawdziwie, bezinteresownie, dlatego pomaga nam w tym, abyśmy mieli jasny umysł dostrzegający prawdę i fałsz, dobro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli autentyczni – tacy na zewnątrz jacy jesteśmy wewnątrz. Zachęca do nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc, że ludzie chętniej posłuchają tego, który swoimi czynami pokaże, że jest zdolny zrobić to, czego naucza innych. Przecież żaden niewidomy nie może prowadzić drugiego niewidomego.

Patrzmy uważnie, jak postępujemy wobec innych, szczególnie wobec tych, którzy bezpośrednio są nam dani. Popatrzmy zarazem na swoje wnętrze. Czy nie jest ono czasami jaskinią obłudy? Nie pomożemy nikomu, jeśli sami nie staniemy się „przejrzyści”. Jakość ucznia poznaje się po tym, co on czyni, co wychodzi z jego wnętrza. Obłuda ma swój bardzo słaby punkt: w końcu wyda się przez słowa i czyny. W naszym życiu nie chodzi o to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej podobni do Mistrza, głęboko wewnętrznie przemieniający się.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Mariusz Józef Węgrzyn, zamieszkały w Miejscu Piastowym, ulica Księdza Markiewicza, Parafia Nawiedzenia NMP

i

Katarzyna Barbara Korzec, zamieszkała w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia Św. Michała Archanioła


Odeszli do wieczności

Jan Franciszek Krukar, zamieszkały ulica Kwiatowa 2.


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Diecezjalna różańcowa:

O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu.