II Niedziela Wielkiego Postu

1.Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyrażamy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00.

2.Dzisiejsza niedziela jest tak zw. Niedzielą Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej racji także zbiórka do puszek na cele misyjne.

3.W zakrystii są do nabycia Paschaliki wielkanocne, które zapalimy w czasie śniadania wielkanocnego. Można także wziąć skarbonkę Caritas. Dochód ze skarbonek i Paschalików przeznaczony jest na Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na pomoc najbiedniejszym i potrzebującym pomocy. Cena minimalna Paschalika 10 zł.

4.W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie o godzinie 17.00, w sobotę o godzinie 8.00.

5.Od czwartku przeżywamy Nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa, którą będziemy obchodzili w sobotę 19 marca. Święty Józef, Patron Kościoła Powszechnego, którego uroczystość będziemy wkrótce obchodzić, to człowiek głębokiej wiary, odważny, pokorny. Misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca. Powierzam więc jego opiece wszystkich rodziców, kapłanów, którzy są ojcami i tych, którzy mają pełnić w Kościele i w społeczeństwie rolę edukacyjną.

Msza Święta w Uroczystość Świętego Józefa, w sobotę o godzinie 8.00.

Jest to także dzień imienin naszego Proboszcza, któremu składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i Św. Jana Maria Vianney – patrona proboszczów. Modlimy się w jego intencji i ofiarujemy Mszę Świętą w przyszłą niedzielę o godz. 9.15.

6.We wtorek 15 marca zapraszamy, na Mszę Świętą o godzinie 17.00 dzieci klas III, przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, wraz z rodzicami. Otrzymają wtedy pobłogosławione i poświęcone modlitewniki.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę  8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 40, 42, 46, 48.


Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: “Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: “To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na modlitwę. Jezus wraz ze swoimi uczniami wychodzi na górę, aby się modlić. W Biblii góra to miejsce spotkania ziemi z Niebem, człowieka z Bogiem. Każda nasza modlitwa to wyjście na górę, by spotkać Pana.

Ta górska wyprawa wiąże się z pewnym trudem. Napotykamy różne przeciwności, trzeba też pokonać lęk. Jednak należy podejmować odważne decyzje, a mając przed oczami cel, nie poddawać się. Tak samo jest na modlitwie. Trzeba pokonać wiele rozproszeń i trudności. Musimy znaleźć czas. Naszym celem jest Bóg, dlatego pomimo upadków, niepowodzeń nie rezygnujmy z dalszej wspinaczki.

Warto zadać sobie dziś pytanie: co wnosi do mojego życia modlitwa? Czy ona mnie przemienia? Czy jestem wytrwały? Przypomnijmy sobie również owoce naszej modlitwy. Za co w sposób szczególny chcemy podziękować Panu? Wpatrzeni w przemienione oblicze Chrystusa prośmy Go, by przemieniał nasze serca.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


 

Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Diecezjalna różańcowa:

O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu.