III Niedziela Wielkiego Postu

1.Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyrażamy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Na nabożeństwa pasyjne – Gorzkie Żale, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka, zapraszam w niedzielę, na godzinę 15.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16.30.

2.W tym tygodniu w piątek 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne. Rozpoczniemy je Drogą Krzyżową o godzinie 16.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 16.15. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta z nauką dla wszystkich.

W sobotę drugi dzień rekolekcji. Msze Święte z nauką dla wszystkich o godzinie 8.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godzinie 17.00 nauka stanowa dla rodziców – ojców i matek.

W przyszłą niedzielę, trzeci dzień rekolekcji. Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną o godzinie 14.00. Po nabożeństwie Msza Święta już bez kazania.

W przyszły poniedziałek 28 marca, zakończenie rekolekcji. Msze Święte o godzinie 8.00 i 18.00.

W poniedziałek 28 marca i we wtorek 29 marca, swoje rekolekcje przeżywać będą także uczniowie Szkoły Podstawowej.

Program Rekolekcji wywieszony jest w gablotce i jest na naszej stronie internetowej.

3.W tym tygodniu z soboty na niedzielę (26/27 marzec) przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do przodu. Z tego względu także Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00. Ostatni dzień Rekolekcji, Msza Święta o godzinie 18.00 z nauką dla wszystkich.

4.Msze Święte w tym tygodniu, od poniedziałku do czwartku o godzinie 17.00. W piątek, początek rekolekcji, a w sobotę Msza o godzinie 8.00 i 17.00.

5.Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składaka mszalna zbierana przez Radę parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę  9.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 54, 66, 70, 74.


Ewangelia według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Człowieka, który potrzebuje nawrócenia, można porównać do drzewa owocowego, które rośnie, ale nie wydaje owoców.

Najczęściej, gdy mówimy o potrzebie nawrócenia, mamy na uwadze drzewo wydające owoce zła, człowieka popełniającego grzechy. W Ewangelii nawrócenie jest dokumentowane dobrymi owocami. Mówi o tym obraz sądu ostatecznego. Na nim ludzie miłosierni, czyli czyniący dobro, zostają zbawieni, natomiast niemiłosierni, czyli nieczyniący dobra, zostają z pustymi rękami potępieni. Tak jest z tym drzewem figowym, które – skoro nie wydaje owoców – jest skazane na wycięcie.

Ogrodnik postanawia dać mu szansę i prosi właściciela winnicy, w której drzewo rośnie, aby jeszcze na jeden sezon je zostawił, bo być może wyda owoce… Czas czekania na nawrócenie, na mobilizację sił, na odkrycie piękna życia w czynieniu dobra.

Jest dziś wielu ludzi, którzy mają ręce puste, bo nie troszczą się o dobre owoce, z których korzystają inni. Kto zbiera tylko dla siebie, musi te dobra zostawić, one go nie ubogacają duchowo, liczy się dobro w sercach innych ludzi. Ubogacenie potrzebujących jest znakiem nawróconego serca.

Dziękujemy dziś za wszystkich ludzi, którzy czynią dobro w gronie rodzinnym, parafialnym, w środowiskach pracy. Oni widzą potrzebujących i czynią dobro. Drzewo wydaje owoce nie dla siebie, ale dla innych… Taki jest sens ewangelicznie rozumianej miłości.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Diecezjalna różańcowa:

O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu.